Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku. Lekcje edukacyjne w Czerwonogradzie

Serdecznie dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja za możliwość przeprowadzenia lekcji edukacyjnych o sojuszu Piłsudski – Petlura  1920 r zgodnie z materiałami teczki edukacyjnej “Sojusz Piłsudski – Petlura 1920 r. Razem o Wolności”.    Uczniowie Szkoły Sobotnio-niedzielnej im. Jana Pawła II w Czerwonogradzie poznali w ciekawy i kreatywny sposób historię, chętnie pracowali z materiałami edukacyjnymi, Bardzo ciekawa i intensywna praca uczniów zachęca ich do nauczania historii.

Bardzo dziękujemy za materiały  i teczki edukacyjne zawierające karty, mapy, scenariusze 5 lekcji, karty prac, przygotowane we współpracy z Muzeum Historii Polski.
Działanie jest realizowane przez  Fundację Wolność i Demokracja  w ramach  projektu  „ Sojusz Piłsudski – Petlura 1920 r. Razem o wolności”.  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Autor: Irena Zając