Rusza rekrutacja do projektu „Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider”

Fundacja Wolność i Demokracja serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider”!
Projekt ma na celu wspomaganie rozwoju polskich społeczności na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Mołdawii.
W ramach projektu zaplanowano 11-dniowe warsztaty umiejętności liderskich, których celem jest przygotowanie uczestników do aktywnego i świadomego działania w środowiskach polskich za granicą oraz wyjazdy edukacyjno-poznawcze.

Zapewniamy:
– 11 dni (10 noclegów) szkolenia umiejętności liderskich, skutecznej komunikacji, pracy w grupie, roli lidera, zarządzania projektem społecznym i efektywnej pracy zespołowej
– zajęcia językowe i historyczne
– warsztaty obywatelskie (wizyta w Sejmie i Senacie RP, spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowej)
– zajęcia integracyjne i wyjazdy krajoznawcze
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (na podstawie biletów).

Uczestnik cyklu szkoleń musi spełniać następujące warunki formalne:
• władać językiem polskim na poziomie dobrym;
• być członkiem 5-osobowego zespołu delegowanego przez organizację polską funkcjonującą na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie lub w Mołdawii;
• mieć ukończony 16 rok życia, nie przekraczać 30 roku życia i być członkiem organizacji polskiej na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie lub w Mołdawii;
• z własnej inicjatywy być zainteresowanym nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji, umiejętności liderskich i postaw obywatelskich.

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:
• ankietę rekrutacyjną
• kartę kwalifikacyjną (w przypadku osób niepełnoletnich)
• tabelkę zbiorczą (plik Excel)

Przyjmowane będą  j e d y n i e  kompletne wnioski!

Termin składania zgłoszeń: 3 kwietnia – 10 maja

Termin szkolenia: 24 czerwca – 4 lipca

Kontakt do koordynatora i nadsyłanie zgłoszeń: [email protected]

Zachęcamy do dołączenia do grupy na Facebooku „Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider 2018” w celu łatwiejszego kontaktu i późniejszej wymiany doświadczeń.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.Do pobrania:

Tabelka zbiorcza

Ankieta rekrutacyjna

Karta kwalifikacyjna osoby niepełnoletniej

Regulamin

Zaproszenie

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.