Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Kijowa na Ukrainie

W Domu Polskim w Kijowie, gdzie od wielu już lata kwitnie działalność polonijna i krzewienie polskiej kultury i historii, w 2021 roku powstała specjalna komisja charytatywna, która miała za zadanie wyznaczyć osoby polskiego pochodzenia z Kijowa, którym zostanie wręczona zapomoga socjalna w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”. W ramach projektu udzielane było wsparcie socjalne w postaci wypłaty zapomogi lub wręczenia potrzebującym paczek, zawierających niezbędne do funkcjonowania przedmioty (żywność, lekarstwa, środki czystości itd.). Łącznie pomocą objęto 20 osób najbardziej potrzebujących, które zostały przyjęte w Domu Polskim oraz zaopiekowane przez wolontariuszy.

Partner: Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie DOM POLSKI w Kijowie

Liczba osób objętych pomocą: zostały wypłacone zapomogi socjalne dla 20 osób starszych, samotnych i ciężko i przewlekle chorych.

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021