Uroczysta akademia z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Domie Polskim w Kijowie

W dniu 30 października br. w sali konferencyjnej hotelu „Express” odbyła się uroczysta akademia z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu  „Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.

Święto zaszczycili obecnością –

Konsul Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie, Dorota Dmuchowska;

dyrektor Departamentu Rozwoju Sieci Plastics-Ukraina, Dariusz Górczyński;

kierownik działu Państwowego rezerwatu historyczno-memorialnego Groby Bykowni, Olga Ozolina;

zastępca redaktora naczelnego i redaktor techniczny pisma „Dziennik Kijowski”, Anżelika Płaksina;

dziennikarze telewizyjni, członkowie FOPnU, Eugeniusz Smagliuk oraz Jan Iwanyszyn;

Prezes Polskiego Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia „Rodzina” w Browarach, Helena Nowak;

Prezes Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Zgoda” w Borysławiu, członek zarządu FOPnU, Eleonora Popowicz.

Uroczystość została upiększona piękną oprawą muzyczną zespołu „Wszystko w porządku” z Browarów, a także zespołu „Borysławiacy” z Borysławia.

Prowadząca, lektorka języka polskiego w Domu Polskim w Kijowie, Helena Szymańska wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających upamiętniające  daty.  Akademia przede wszystkim miała przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed uchwaleniem Konstytucji oraz odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie ze szkoły sobotniej w Borysławiu recytowali wiersze patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o Polskę. Te Święta sprawiają, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Na sali prezentowano obrazy namalowane przez uczniów szkoły sobotniej w Kijowie.

Uroczystość połączyła wszystkich, którzy wspólnie starali się pokazać, że są Polakami – patriotami. Miejmy nadzieję, że takie dni jak te, przyczynią się do tego, by podtrzymywać w młodych ludziach więź z Ojczyzną, jej historią, kulturą, sztuką oraz tradycjami. Warto pamiętać, że „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna (…)”.

Na zakończenie gospodarzy święta częstowali gości rogalami Świętomarcińskimi. Królował odświętny nastrój. Uroczystość wywołała duże wrażenie.

Dyrektor Domu Polskiego w Kijowie, Maria Siwko złożyła wyrazy szacunku, jedności w dalszej wspólnej działalności.

Projekt został wykonany przez Federację Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski” w Kijowie razem z nauczycielami, uczniami szkoły sobotniej, sekretarzem Domu Polskiego w Kijowie Oksaną Basiuk oraz członkami Federacji.

„Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”  realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”.