Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Nowogród Wołyńska na Ukrainie

Społeczna Organizacja „Polska Społeczna Organizacja im. Adama Mickiewicza” liczy około 500 osób dorosłych i około 230 dzieci. Wielu członków cierpi na choroby, takie jak rak, cukrzyca, anemia, epilepsja oraz choroby serca i wątroby. Wielu z nich potrzebuje rehabilitacji. Ponadto w mieście żyją duże rodziny, często niepełne, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. W ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, Fundacja Wolność i Demokracja, wraz z „Polską Społeczną Organizacją im. Adama Mickiewicza” wyszła naprzeciw potrzebom rodaków z Nowogradu. Wolontariusze Organizacji, we współpracy z koordynatorem lokalnym projektu, utworzyli bazę danych osób potrzebujących wsparcia. Sprawdzili też czy jest możliwość pomocy od rodziny oraz zweryfikowali sytuację życiową tych osób. W ramach działania wypłacono 13 zapomóg dla osób starszych i chorych, 3 zapomogi specjalne w celu leczenia i pokrycia kosztów niezbędnych operacji oraz 2 zapomogi specjalne dla osób ciężko chorych. Wolontariusze służyli też wsparciem w codziennych czynnościach oraz rozmową, co często okazywało się ważniejsze, niż pieniądze.

Partner: Polska Społeczna Organizacja im. Adama Mickiewicza w Nowogradzie Wołyńskim

Liczba osób objętych pomocą: zostały wydane jednorazowe wypłaty dla 13 osób starszych i przewlekle chorych. Dodatkowo zostały wypłacone 3 zapomogi specjalne; jedna w celu leczenia i pokrycia kosztów operacji osoby cierpiącej na napady epilepsji z licznymi złamaniami kończyn oraz 2 zapomogi dla osób ciężko chorych.

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021