Solidarność bez granic – pomoc Polakom z Nowograd Wołyńska na Ukrainie

Nowograd Wołyńska Powiatowa Organizacja Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Polonia Zwiagielszczyzny”, w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, udzieliła 21 osobom potrzebującym wsparcia finansowego. Wiele osób potrzebujących, które mieszka w regionie, boi się wychodzić z domu w związku z pandemią i obawą o swoje zdrowie. Wolontariusze Organizacji dotarli do tych osób, aby nieść im pomoc. Po wspólnym przygotowaniu dokumentów, zostały wypłacone świadczenia pieniężne, zgodnie z założeniami projektu. Oprócz tego, wolontariusze pomagają beneficjentom w czynnościach domowych, sprzątaniu, robieniu zakupów, towarzyszą w spacerach. Osoby starsze zapraszane są w okresach świątecznych do wspólnego spędzania czasu, aby dać im trochę ciepła i poświecić uwagę. Beneficjenci projektu nie kryli wzruszenia, gdy otrzymywali wsparcie, jednocześnie dziękując za czas im poświęcony.

Partner: Nowograd Wołyńska powiatowa organizacja kulturalno-oświatowego Stowarzyszenia “Polonia Zwiagielszczyzny”

Liczba osób objętych pomocą: zostały wypłacone zapomogi socjalne dla 11 osób starszych, samotnych i ciężko i przewlekle chorych. Dodatkowo została wypłacona zapomoga specjalna dla 10 osób szczególnie chorych (w tym niepełnosprawnych).

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021