Solidarność bez granic – pomoc Polakom z obwodu lwowskiego na Ukrainie

W parafii Rzymsko-Katolickiej Bazyliki Metropolitalnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Lwowie, grupa wolontariuszy podjęła się wypłacenie specjalnych zapomóg socjalnych dla 90 parafian, w  ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”, realizowanego wspólnie z Fundacją Wolność i Demokracja. Dodatkowo, została wypłacona zapomoga specjalna, dla osoby z ciężkimi powikłaniami po przejściu Covid-19. Wolontariusze nie tylko wypłacili zapomogi ale również pomogli w wypełnieniu dokumentów, wspierali beneficjentów rozmową i pomocą przy codziennych czynnościach (zakupy, opłacanie rachunków).

Partner: Parafia Rzymsko-Katolicka Bazyliki Metropolitalnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Lwowie

Liczba osób objętych pomocą: zostały wydane jednorazowe wypłaty dla 90 osób chorych i w trudnej sytuacji materialnej – były to rodziny wielodzietne, osoby starsze, schorowane. Dodatkowo 1 zapomoga specjalna.

 

Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021