Spotkanie z żywą historią – uczniowie z Iwano-Frankowska i Lwowa wcielili się w role XVIII-wiecznych szlachciców

Uczniowie z CKPiDE w Iwano-Frankowsku i Kursu jęz. polskiego przy Parafii św. Antoniego we Lwowie  30 września 2021 r. wzięli udział on-line lekcjach „VIVAT MAJ”  z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja skierowanych do uczniów szkół polonijnych na całym świecie.

Na początku lekcji omówione zostały wydarzenia końca XVIII-wieku aby wpisać dzieje Rzeczpospolitej w szerszy kontekst historii powszechnej. Uczestnicy w formie rozgrzewki wcielili się w role XVIII-wiecznych szlachciców i próbowali wymyślić, dlaczego mogliby odczuwać smutek oraz radość. Następnie omówione zostały niuanse polityki międzynarodowej, które skłoniły uczestników Sejmu Wielkiego do reformowania kraju. Podczas spotkania wywiązała się dyskusja na temat osoby króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Skupiono się na dobrych i złych stronach monarchy i jego charakteru. Szczegółowo omówione zostały reformy wprowadzone przez Sejm Wielki, między innymi Ustawa o miastach, czy też decyzja o zawiązaniu sojuszu z Prusami. Odczytano fragmenty ustawy rządowej i przeanalizowano zapisy pamiętnikarskie opisujące dzień uchwalenia konstytucji. Następnie przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia z wojny 1792 roku, przedstawione najważniejsze jej postacie, jak i wybrane główne przyczyny naszej klęski. Przy okazji omówione zostały formacje wchodzące w skład XVIII wiecznych armii. W ramach zakończenia, zasygnalizowane zostały najważniejsze wydarzenia, jakie nastąpiły niedługo po obaleniu Konstytucji tj. II i III rozbiór Polski oraz Insurekcja Kościuszkowska. Lekcję poprowadził Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski, wzięło w niej udział 22 uczniów.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”