Szkoła Letnia w Chmielnickim

W Chmielnickim od 17 lipca trwa Szkoła Letnia, realizowana przez Fundację “Wolność i Demokracja” w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie”.

Z ramienia Fundacji jako wolontariusz przyjechałam do Chmielnickiego, by pomóc w organizacji tego ważnego przedsięwzięcia i poprowadzić zajęcia z języka, literatury i historii polskiej. W kursie uczestniczy czterdziestu uczniów 9–11 klas z polskich szkół sobotnich. Wśród kursantów są osoby, które w przyszłym roku wezmą udział w  olimpiadach z literatury i historii Polski. Zajęcia prowadzone są w Centrum Polsko-Ukraińskim przy Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym oraz w Polskiej Szkole Sobotniej. Miałam okazję być na uroczystym otwarciu w 2004 roku owego Centrum, kiedy to wspólnie z władzami Uniwersytetu Łódzkiego przyjechałam w celu nawiązania współpracy pomiędzy uczelniami.

Podczas Szkoły Letniej, oprócz zajęć w gmachu Centrum, zaplanowano także lekcje w plenerze i wycieczki. 19 lipca udaliśmy się do kościoła św. Anny na Greczanach, gdzie proboszcz parafii ksiądz Henryk Dziadosz oprowadził nas po obiekcie i opowiedział o historii kościoła i parafii, o trudnych losach Polaków z Chmielnickiego i przyległych wsi.

Mieliśmy możliwość obejrzenia monumentalnej (36 m2) ikony Sądu Ostatecznego, którą namalowała Augustyna Krasij. Jest to kopia ikony autorstwa Kiko Arguello, która znajduje się w Domus Galilaeae na Górze Błogosławieństw w Izraelu. Obraz pani Krasij jest namalowany na wapiennej ścianie w Kaplicy poświęconej Polakom brutalnie zamordowanym w czasie represji komunistycznych. Ksiądz Henryk zapoznał nas z historią tego obrazu i szczegółowo omówił jego tematykę.

Następnie wytłumaczył nam symbolikę znajdującej się w tejże kaplicy instalacji w postaci krzyża, którego ramię poziome jest kopią Całunu Turyńskiego, zaś na ramieniu pionowym znajduje się lista nazwisk 1500 ofiar represji. Na prośbę Pani Julii Sierkowej opowiedział również swoje wspomnienia o Janie Pawle II, który udzielił księdzu swego czasu sakramentu kapłaństwa. Potem wspólnie z księdzem Henrykiem odmówiliśmy w Kaplicy Jana Pawła II modlitwę. Był to dla nas wzruszający dzień i pozostanie na długo w naszej pamięci.

W ciągu pierwszych dni Szkoły poznałam wielu wspaniałych i ciekawych ludzi. Biorąc pod uwagę to, że prawie 30 lat temu sama uczyłam się języka polskiego (najpierw na lekcjach u Pani Julii Sierkowej, później zaś w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie Łódzkim), obcowanie i dzielenie się swoją wiedzą z młodymi ludźmi, którzy chcą poznać język, kulturę i historię swoich przodków oraz pragną w przyszłości studiować w Polsce to dla mnie niezwykłe przeżycie i zaszczyt.

Anna Petlak


Szkoła Letnia w Łucku jest realizowana w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r