Uczestnicy projektu “Ja – Lider” w Teresinie

Chmurami przywitała Warszawa uczestników projektu „Szkoła lidera polonijnego. Ja-Lider”, którzy przyjechali do Polski, aby podczas 9-dniowych warsztatów podwyższyć swoje kompetencje liderskie i udoskonalić swoją wiedzę o zarządzaniu i prowadzeniu projektów. Młodzi liderzy z Ukrainy, Litwy, Łotwy oraz Białorusi rozpoczynają dziś swoją przygodę z projektem, mamy nadzieję, że przyniesie ona wielkie owoce!


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
w 2017 roku