Szkoła Sobotnio-Niedzielna działająca przy Związku Miłośników Kultury Polskiej na Połtawszczyźnie „Polonia”

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkoła Sobotnio-Niedzielna działająca przy Związku Miłośników Kultury Polskiej na Połtawszczyźnie „Polonia”


Adres

ul. Frunze 86/A, p. 4, 36-002 Połtawa, obwód połtawski


Data założenia

2003 rok


Podmiot zakładający

Związek Miłośników Kultury Polskiej na Połtawszczyźnie „Polonia”


Miejsce działalności dydaktycznej

salka udostępniana przez inny podmiot


Dyrektor placówki

Helena Andrzejewska


Liczba uczniów/nauczycieli

92/1


Liczba grup

9


Czas pracy placówki

sześć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

kursy krótkoterminowe, roczne, nauczanie wieloletnie: dwu-, trzy- i pięcioletnie, przygotowanie do egzaminu na stypendium rządowe na studia w Polsce


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski


Opis działalności placówki

Szkoła Sobotnio-Niedzielna działająca przy Związku Miłośników Kultury Polskiej na Połtawszczyźnie „Polonia” ruszyła 12 lat temu, 7 lutego. Pełni funkcję integrującą społeczność polską zamieszkałą w Połtawie, a także promuje naukę języka polskiego. O sile jej oddziaływania świadczy niesłabnące zainteresowanie jej ofertą. Nauczaniem zajmuje się Jolanta Domek-Tobolska, absolwentka filologii polskiej i kursów specjalistycznych. Ma pod swoja opieką 92 uczniów. Nauka odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach od 15.30 do 20.00 w udostępnianej bezpłatnie przez polską organizację salce. Są w niej m.in. meble szkolne, sprzęt elektroniczny (telewizor, DVD, komputer, drukarka ze skanerem, kserokopiarka, projektor elektroniczny z ekranem, radiomagnetofon), pomoce dydaktyczne (mapa, tablice gramatyczne, ortograficzne, epok literackich), podręczniki, lektury i dostęp do Internetu.

Uczniowie poza nauką języka polskiego poznają dawną i najnowszą historię Polski, drogi Polaków do wolności i demokracji, uczestniczą w obchodach polskich świąt. Szkoła jest – jak pisze dyrekcja placówki – „ambasadorem kultury polskiej. Promuje dokonania Polaków, szczególnie ostatnich 25 lat niepodległości”. Do największych sukcesów placówki należy zaliczyć: w roku 2012/2013 przyznanie jej uczennicom stypendium Kirklanda i stypendium rządu polskiego na studia w Polsce oraz udział jednej z uczennic w trzech zjazdach unijnego Programu „Młodzież w działaniu” w Konstancinie-Jeziornie, organizowanych przez Polską Agencję Narodową; w roku 2013/2014 otrzymanie przez trzech uczniów stypendiów rządu polskiego na studia w Polsce oraz zajęcie I i V miejsca w konkursie Fundacji Semper Polonia „Mój idol”. Placówka chciałaby móc kupić sprzęt multimedialny (laptop i głośniki), tablicę interaktywną z oprogramowaniem i telewizor.

Kontakt: [email protected]