Szkolenia dla dziennikarzy z Białorusi i Ukrainy

Fundacja Wolność i Demokracja zorganizowała kolejne warsztaty dla członków redakcji mediów polskich działających głównie na Białorusi i Ukrainie. Cykl dziewięciu szkoleń został przeprowadzony od 14 listopada do 19 grudnia. W programie zajęć trwających 50 godzin dydaktycznych znalazły się takie zagadnienia jak: social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, x.Com), właściwie redagowanie tekstów dziennikarskich, formułowanie treści merytorycznych, formułowanie wypowiedzi, emisja głosu i wystąpienia publiczne, zarządzanie redakcją oraz sytuacją kryzysową, przygotowywanie materiałów filmowych − montaż, udźwiękowienie, tworzenie grafik, SEO czy sztuczna inteligencja. Zajęcia prowadzili dziennikarze, specjaliści, eksperci w swoich dziedzinach.

Szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem uczestników. Jak powiedział jeden z nich: „Dziękuję za prelegentów zaproszonych w tym roku. Mistrzowie swej sprawy”.

Projekt „Polska Platforma Medialna – polonijne media przyszłości” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023.