Szkolenie dziennikarzy z Białorusi

W ramach projektu „Polska Platforma Medialna na Białorusi 2018”, w którym Fundacja wspiera media polskie ukazujące się w tym kraju, w ostatni weekend w Grodnie odbyło się szkolenie z zasad pisania informacji dziennikarskiej.
W spotkaniu wzięli udział korespondenci i współpracownicy redakcji polskiego miesięcznika „Głos znad Niemna” oraz portalu znadniemna.pl oraz około 50 nauczycieli, którzy przybyli do Grodna z Grodzieńszczyzny, Mińska, Brześcia, Witebska, Baranowicz, Stołpców i innych miejscowości. Szkolenie przeprowadziła pani Iness Todryk-Pisalnik oraz pan Andrzej Pisalnik, doświadczeni dziennikarze i wieloletni redaktorzy naczelni miesięcznika „Głos znad Niemna” oraz portalu znadniemna.pl .
Opowiedzieli oni o podstawowych zasadach pisania informacji dziennikarskiej, zachęcając jednocześnie zgromadzonych do współpracy z polskimi niezależnymi mediami na Białorusi.
Było to pierwsze z dwóch zaplanowanych na ten rok szkoleń z dziennikarstwa.
Projekt szkoleń dziennikarskich dla działaczy Związku Polaków na Białorusi został wsparty przez współpracującą z redakcjami mediów ZPB Fundację Wolność i Demokracja.
 

Projekt „Polska Platforma Medialna na Białorusi 2018” jest współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.