Złoczów na Przeglądzie Najnowszych Filmów Polskich

15 października 2018 roku uczniowie Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie wczesnym rankiem wyruszyli na wycieczkę do Lwowa.

Pierwszym punktem programu było uczestnictwo w Przeglądzie Najnowszych Filmów Polskich. Następnie uczniowie zwiedzili pamiątki polskie we Lwowie, między innymi: katedrę polską, operę lwowską, pomnik Adama Mickiewicza.
Ważną częścią wycieczki były również modlitwa oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na Cmentarz Orląt Lwowskich i grobach wielkich Polaków: Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej, Stefana Banacha i innych.
Ostatnim punktem wyprawy była wizyta w McDonald’s.

Halina Stojanowska, prezes TKPZZ

 

Projekt „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” jest współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.