Złoczów na „Przeglądzie Najnowszych Filmów Polskich”

W dniu 15 października 2018 roku uczniowie Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie wczesnym rankiem wyruszyli na wycieczkę do Lwowa.

Pierwszym punktem wycieczki było uczestnictwo uczniów w „Przeglądzie Najnowszych Filmów Polskich”.

Następnie uczniowie zwiedzili pamiątki polskie we Lwowie między innymi: Katedra Polska, Opera Lwowska, Pomnik Adama Mickiewicza.

Ważnym punktem wycieczki było zwiedzanie, modlitwa oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na Cmentarz Orląt Lwowskich, i groby Wielkich Polaków  (Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Stefan Banach i inni).

Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w McDonald,s.

Prezes TKPZZ

Halina Stojanowska

Projekt „Biało- czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.