Uczniowie szkoły sobotnio-niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Wł. St. Reymonta w Równem wzięli udział w pierwszym etapie Konkursu Recytatorskiego „SŁOWEM POLSKA”

Uczniowie szkoły sobotnio-niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Wł. St. Reymonta w Równem wzięli udział w pierwszym etapie Konkursu Recytatorskiego „SŁOWEM POLSKA”, organizowanym przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Pierwszej Damy RP.
Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą literaturą polską, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz promowanie talentów recytatorskich.
Po eliminacji szkolnej Komisja Konkursowa wyłoniła zwyciężców I (szkolnego) etapu w dwóch grupach wiekowych (9-13 lat i 14-18 lat). Uczniowie szkoły Danuta Nagawyczko, Nazar Ibułajew, Stanisław Tymoszczuk i Julia Palczewska zostali zakwalifikowani do II (krajowego) etapu Konkursu recytatorskiego.
 więcej szczegółów:  na stronie szkoły
Szkoła sobotnio-niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Wł. St. Reymonta w Równem jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach realizacji projektu “Biało-czerowne ABC”
Projekt  Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.