Uczniowie Towarzystwa Kultury Polskiej im. Wł. Reymonta w Równem zagrali w ekonomiczną grę kresową

 

15 listopada  w siedzibie Towarzystwa Kultury Polskiej im.Wł.Reymonta w Równem, odbyła się gra ekonomiczno-edukacyjna «Wielcy Polacy dla Polski i Świata». Gra, w której wzięło udział ponad 50 uczniów szkoły sobotnio-niedzielnej nauczania języka polskiego, miała na celu promocję polskiego dziedzictwa kulturowego i uwydatnienie wkładu Kresów Wschodnich w kształtowanie gospodarki na ziemiach, które po trzech rozbiorach Polski znalazły się pod zaborem rosyjskim, a także wspieranie przedsiębiorczości wśród uczniów. Zabawę poprowadziła Maria Kozyrska-Mazur z Centrum Rozwoju i Partnerstwa «Polonia» z Winnicy.
Projekt został zrealizowany  w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Autor: Władysław Bagiński