11 listopada w Centrum Dydaktyczno-Wychowawczym św. Zygmunta dla Dzieci i Sierot w Stryju

11 listopada 2019 roku w Centrum Dydaktyczno-Wychowawczym św. Zygmunta dla Dzieci i Sierot w Stryju odbywały się zajęcia z języka i kultury polskiej. W tym szczególnym dla wszystkich Polaków Dniu Niepodległości Rzeczypospolitej nasze przedszkolaki poznawały patriotyczną i narodową symbolikę sąsiedniego kraju, z którego pochodzą dziadkowie części wychowanków. Siostry wychowawczynie ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa opowiadały dzieciom historię godła i flagi Polski, a potem dzieci wykonywały prace plastyczne o tematyce patriotycznej.

Pod czas modlitwy dzieci i dorośli dziękowali Bogu za tych, którzy w różnoraki sposób wspierają i sprzyjają rozwojowi Centrum św. Zygmunta. W sposób szczególny modlitwą ogarniali zmarłych, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny, prosili o sprawiedliwość i pokój w świecie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących państwami.

Centrum Dydaktyczno-Wychowawcze św. Zygmunta dla Dzieci i Sierot w Stryju jest wspierane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu ” Biało-czerwone ABC.  Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie.