Wystawa i gra edukacyjna „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”.

11 listopada 2019 roku, w dzień Niepodległości Polski przeprowadziliśmy grę “Wiek pary i pieniądza!” dla członków Centrum Rozwoju i Partnerstwa Polonia i studentów Winnickiego Instytutu Handlowo-Ekonomicznego. Uczestnicy dowiedzieli dużo ciekawej informacji o wybitnych polskich przedsiębiorcach i wynalazcach, którzy mieszkali na ziemiach polskich, a teraz to są tereny współczesnej Ukrainy, Bialorusi, Litwy i Polski. Wynalezienie uniwersalnej maszyny parowej wpłynęło na rozwój przemysłu włókienniczego w Polsce. W krótkim czasie maszyny te były wykorzystywane we wszystkich sferach przemysłu.

Uczestnicy gry sami wcielili się w role przedsiębiorców, zaprezentowali swoje pomysły i projekty. Na zakończenie wszyscy z zainteresowaniem słuchali wiadomości z ówczesnych gazet o dynamice na giełdzie i żywo reagowali na informacje o otrzymanych lub nieotrzymanych zyskach.  Dziękujemy za możliwość uczenia się przez grę i otrzymywania nowych wiadomości z historii Polski i doświadczeń w sferze  inwestowania i przedsiębiorczości.

 

Projekt jest realizowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacja Wolność i Demokracja.