W ekonomiczną grę kresową zagrali członkowie ZPU w Kijowie

piątek08 listopada 2019 r. w Kijowie w Punkcie nauczania języka polskiego przy ZPU odbyła się prezentacja wystawy “Wkład Wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacja Wolność i Demokracja “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa oraz ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
W warsztatach uczestniczyło ponad 50 osób: młodzież, dorośli oraz dzieci pochodzące z polskich rodzin. Grupy z wielkim zainteresowaniem uczestniczyły w grze, opanowały  biogramy wybitnych Polaków, omówiliśmy ich wpływ na rozwój gospodarki w wieku XIX. Poza tym  rozwinęli nieco umiejętności analityczne, marketingowe oraz finansowe. Przyjazna atmosfera panująca w grupach pozwoliła każdemu z uczestników nie tylko odpocząć, lecz opanować nowe zagadnienia, w inny sposób niż pod czas tradycyjnych lekcji.