Wystawę poświęconą wielkim Polakom obejrzeli w Żytomierzu

W środę, 13 listopada 2019 r. w Żytomierzu w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego odbyła się prezentacja wystawy “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacja Wolność i Demokracja “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa oraz ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
W warsztatach wzięli udział dzieci oraz młodzież pochodząca z polskich rodzin, uczęszczająca na zajęcia do Sióstr. Aktywność tych uczestników prezentacji oraz gry była zdumiewająca, w dość szybkim tempie opanowali  biogramy wybitnych Polaków, omówili ich wpływ na rozwój gospodarki w wieku XIX oraz zmiany społeczne. Z wielkim zapałem dzieciaki zabrały się do realizacji zadań gry oraz jej podsumowania.  Zmiana sposobu przekazywania wiedzy pozwoliła uczestnikom treningu nie tylko  zdobyć nową wiedzę, a także zastanowić na swoim przyszłym losem.