Uwaga! Zapraszamy do Konkursu “Niepodległość i Pamięć”

 

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w Konkursie “Niepodległość i Pamięć”

Celem Konkursu „Niepodległość i Pamięć”  jest zaangażowanie dzieci i młodzieży do podjęcia trudu spisywania wspomnień dziadków / pradziadków, relacji, które są cenne i  uchwytne w bardzo krótkim czasie.  Celem konkursu jest również dotarcie do rodzinnych archiwów, które pozwolą wydobyć ciekawe wspomnienia i relacje, chcemy też zebrać dary kultury polskiej, wiersze, piosenki, powiedzenia by można było je utrwalić i przekazać następnym pokoleniom.

Konkurs „Niepodległość i Pamięć” jest adresowany do dzieci i młodzieży, osób dorosłych, uczniów 30 placówek oświatowych z takich krajów jak Ukraina, Litwa, Łotwa.

Konkurs “Niepodległość i Pamięć” polega na tym, że uczniowie w rozmowie z najstarszymi członkami rodziny, znajomymi opisują (na podstawie zeszytu „Zapomniane Odzyskane”) wspomnienia rodzinne z okresu walki o niepodległość, ewentualnie wspomnienia dawnych obchodów niepodległości i inne tradycje.

Formuła zeszytu wspomnieniowego jest tak pomyślana, że pytania podane w zeszycie wesprą dziecko/młodzież w sformułowaniu pytań i przeprowadzeniu wywiadu, z drugiej strony – formuła zeszytu niepodległościowego jest również otwarta na inicjatywy uczestników projektu. W ten sposób chcielibyśmy również dotrzeć do rodzinnych archiwów, które pozwolą wydobyć ciekawe wspomnienia i relacje, chcemy też zebrać dary kultury polskiej, wiersze, piosenki, powiedzenia by można było je utrwalić i przekazać następnym pokoleniom.

Najciekawiej zapisane rozmowy i przygotowane zeszyty zostaną opublikowane w formie książkowej. A autorzy tych zeszytów otrzymają nagrody rzeczowe.

Regulamin Konkursu Zapomniane Odzyskane Fundacja WID_2021

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Zapomniane – instrukcja Odzyskane Fundacja WID

zgoda RODO z klauzulą informacyjną Zapomniane Odzyskane

Jeśli chcesz otrzymać zeszyt Zapomniane Odzyskane   skontaktuj się z nami  [email protected]

Harmonogram realizacji Konkursu „ Niepodległość i Pamięć” 2021

Do 1 października 2021 – przekazanie zeszytów „ Zapomniane odzyskane” do szkół sobotnich i organizacji polonijnych w ilości 20 szt.

Od 1 do 25 października 2021 – opracowanie zeszytów przez uczestników konkursu „ Niepodległość i Pamięć” ( uczniów szkół polonijnych, organizacji polskich na Ukrainie, Litwie i Łotwie).

25-27 października 2021– rozstrzygnięcie konkursu „Niepodległość i Pamięć” na szczeblu lokalnym ( wyłonienie 3 najlepszych prac w ramach placówki szkolnej). Prace zwycięskie przekazywane do II etapu Konkursu „ Niepodległość i Pamięć” realizowanego w Warszawie przez Fundację Wolność i Demokracja.

Do 30 października 2021 – nadesłanie informacji o wynikach konkursu „Niepodległość i Pamięć” zorganizowanego na szczeblu lokalnym ( szkolnym) oraz skanów 3 zwycięskich prac ( 3 wypełnione zeszyty  „ Zapomniane odzyskane”  wraz z załącznikami ( skany zdjęć , dokumentów  ) do Fundacji WID na adres  mailowy:  [email protected]

Do 20 listopada 2021 – wyłonienie przez Komisję Konkursowa zwycięzców Konkursu „Niepodległość i Pamięć”, ogłoszenie wyników Konkursu podczas uroczystej Gali on-line.

Do 30 grudnia 2021 – Przekazanie nagród rzeczowych dla autorów prac wyróżnionych.

Opracowanie materiałów na podstawie prac wyróżnionych w ramach Konkursu wydanie ich w formie publikacji “Zapomniane Odzyskane. Polska Pamięć Pokoleń”. Przekazanie publikacji uczestnikom Konkursu.

 

 Konkurs “Niepodległość i Pamięć” jest  realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”