Solidarność bez granic – pomoc Polakom ze Złoczowa na Ukrainie

Wszystkie osoby potrzebujące, które zgłosiły się do TKPZL oddział w Złoczowie, zostały objęte wsparciem finansowym i socjalnym w ramach realizacji projektu „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”. W ramach projektu udzielane było wsparcie socjalne w postaci wypłaty zapomogi lub wręczenia potrzebującym paczek, zawierających niezbędne do funkcjonowania przedmioty (żywność, lekarstwa, środki czystości itd.). Decyzja o przyznaniu zapomogi należała do specjalnie w tym celu powołanej komisji, a weryfikacji zgłoszeń dokonał zespół wolontariuszy, zaangażowanych w rozmowy z beneficjentami, przygotowanie paczek, pomoc materialną ale również psychologiczną, w postaci wysłuchania.

Partner: Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Oddział Złoczów im. ks. bpa Jana Cieńskiego

Liczba osób objętych pomocą: zostały wypłacone zapomogi socjalne dla 9 osób starszych, samotnych i ciężko i przewlekle chorych.

 

 Projekt „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021