Wyniki rekrutacji do projektu „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż w ramach konkursu na pozyskanie dotacji w celu organizacji  uroczystych obchodów Dnia Niepodległości Polski i 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z uwzględnieniem polskich tradycji w roku 2021  wpłynęło 67 wniosków,  dziękujemy wszystkim podmiotom za zgłoszenie swoich wniosków i zapraszamy do współpracy.

Publikujemy listę   35 podmiotów, którym po wnikliwej analizie wniosków Komisja Konkursowa przyznała dotację  na realizację działania w ramach projektów  „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”:

 1. Polish School WA Australia
 2. Centrum Kultury i Języka Polskiego -Daskalia Belgia
 3. Sekcja Polska w Strasburgu Francja
 4. Amigos de la Lengua Polaca Polska Szkoła w Walencji Hiszpania
 5. Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. Jana Pawła II, przy TKPZL w Czerwonogradzie Ukraina
 6. Ukraińsko – Polski Sojusz im. Tomasza Padury Ukraina
 7. Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta Ukraina
 8. Drohobyckie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie “Odrodzenie” Ukraina
 9. Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie Ukraina
 10. SO “Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie miasta Krasiłowa” Ukraina
 11. Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju Ukraina
 12. Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo “Odrodzenie” Ukraina
 13. Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. MIckiewicza w Odessie Ukraina
 14. Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki Ukraina
 15. Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej Ukraina
 16. Centrum Rozwoju i Partnerstwa “Polonia” Ukraina
 17. Stowarzyszenie kultury polskiej w Charkowie Ukraina
 18. Polska Szkółka Sobotnia im. J. Jakubowskiej Ukraina
 19. Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie “Rodzina” Ukraina
 20. Chmielnicki miejski ośrodek Związku Polaków Ukrainy Ukraina
 21. Centrum Języków i Kultur Słowiańskich Ukraina
 22. Polska Sobotnia Szkoła w Kijowie przy ZPU Ukraina
 23. Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie “Dom Polski” w Kijowie Ukraina
 24. Szkoła Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej Ukraina
 25. Dnipropetrowska Regionalna Społeczna Organizacja “Ośrodek kultury polskiej im. Karola Wojtyły” Ukraina
 26. Organizacja charytatywna “Fundacja Świętego Antoniego” Ukraina
 27. Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu Ukraina
 28. Polskie Centrum Kultury i Edukacji imienia profesora Mieczysława Krąpca w Tarnopolu Ukraina
 29. Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rodole Ukraina
 30. Związek Polaków Połtawszczyzny “Polonia” Ukraina
 31. Chmielnicki Miejski Związek Polaków im. W. Reymonta Ukraina
 32. Polska Sobotnia Szkoła działa przy Towarzystwie Kultury Polskiej “Pokucie” Ukraina
 33. Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego Ukraina
 34. Stowarzyszenie Instytut dla Polonii Sobotnia szkoła kultury i języka polskiego im Francesco Nullo w Lago Patrii Włochy
 35. Apulijskie Stowarzyszenie Polsko – Włoskie Włochy

 

Podmioty, które nie uzyskały dotacji zapraszamy do wzięcia udziału w lekcjach żywej historii on-line  dotyczących obchodów 230 rocznicy Konstytucji 3 maja.

więcej szczegółów na stronie www.wid.org.pl 

 

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”

W ramach projektu dofinansujemy uroczyste obchody Dnia Niepodległości Polski i 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z uwzględnieniem polskich tradycji dla 35 organizacji polonijnych.

Okres realizacji projektu : od 1 maja do 30 listopada 2021

W ramach działania Fundacja Wolność i Demokracja przyznałą mini-granty na realizacje wydarzeń związanych z uroczystymi obchodami Dnia Niepodległości Polski i Jubileuszu 230-lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 35 organizacjach ( dofinansowanie uatrakcyjnienia uroczystych obchodów z uwzględnieniem polskich tradycji ).

W ramach projektu mogą być sfinansowane następujące działania: organizacja stoiska niepodległościowego, warsztaty przygotowania kotylionów, konkursy, aktywność na świeżym powietrzu, bieg, emisje filmów o tematyce patriotycznej, organizacja koncertów , spektakli, wydruk roll-upów z infografikami, poczęstunek uczestników daniami polskiej kuchni, zakup/ upieczenie rogali Świętomarcińskich zakup wieńców, kwiatów, zniczy w celu zapalenia świateł pamięci w miejscach pochówku bohaterów walczących o niepodległość.

Organizacja polonijna składająca wniosek o dofinansowanie uroczystych obchodów Święta Niepodległości Polski i obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zobowiązuje się:
– zorganizować dwa wydarzenia polonijne,
– zapewnić udział co najmniej 50 uczestników w organizowanych uroczystościach,
– spełnić obowiązki informacyjne odnośnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji Wolność i Demokracja zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej.

„Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

osoba do kontaktu : [email protected]