Wyniki rekrutacji do projektu “Szkoła Dobrej Jakości “

Uprzejmie informujemy o wynikach rekrutacji do projektu  “Szkoła Dobrej Jakości”

Publikujemy listę 20 szkół, które w drodze konkursu zostały wyłonione do udziału w projekcie:

 1. Kulturalno – Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju
 2. Organizacja pozarządowa “Polonijny uniwersytet m. Jaworowa”
 3. Sobotnia szkoła kultury i języka polskiego im Francesco Nullo w Lago Patrii przy Stowarzyszeniu Instytut dla Polonii
 4. Centrum Języków i Kultur Słowiańskich
 5. Polska Szkoła Sobotnia “Polonia Charkowa”
 6. Polish Saturday School in Harrogate
 7. Fundacja Świętego Antoniego
 8. Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej
 9. Centrum Rozwoju i Partnerstwa “Polonia”
 10. Szkoła Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej
 11. Kurs języka polskiego przy Parafii św. Antoniego z Padwy we Lwowie
 12. Polskie Towarzystwo Szkolne Oświata w Berlinie
 13. Chmielnicki Miejski Związek Polaków im.W. Reymonta
 14. Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury
 15. Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej
 16. Szkoła sobotnio-niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie
 17. Polska Sobotnia Szkoła  ST. Vincenza
 18. Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. I.J. Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie
 19. Polska Szkoła Sobotnia przy Stowarzyszeniu „POLONIA” im. K. Szymanowskiego w Kropywnyckim
 20. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Dziękujemy wszystkim podmiotom za zainteresowanie naszym projektem i złożeniem wniosku,

Gratulujemy szkołom, które zakwalifikowały się do projektu i życzymy owocnej pracy!

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 15.09.2021  na zoom linki zostaną przesłane do Państwa drogą mailową


W ramach projektu opracujemy i dostosujemy do potrzeb Twojej szkoły społecznej indywidualną platformę edukacyjną z wykorzystaniem narzędzi i platformy moodle, która zapewni sprawne funkcjonowanie szkoły w warunkach nauczania on-line.

Przeszkolimy Zespół Twojej szkoły ( dyrekcje i nauczycieli ) w zakresie:

 • tworzenia i dalszej rozbudowy modułów edukacyjnych na platformie,
 • prowadzenia interakcji z uczniami na platformie edukacyjnej,
 • zamieszczenia materiałów edukacyjnych umożliwiając uczniowi dotarcie do treści podręcznikowych.

Zapewniamy 6 miesięcy doradztwa, opiekę merytoryczną i techniczną!

Przenieś swoją szkołę na wyższy poziom świadczenia usług edukacyjnych!