VII edycja Biegu Tropem Wilczym 

3 marca 2019 roku odbędzie się VII edycja Biegu Tropem Wilczym. W 360 miejscowościach pobiegnie ponad 75 000 osób, upamiętniając   Żołnierzy Wyklętych

Ideą biegu jest propagowanie wiedzy z zakresu historii najnowszej w sposób atrakcyjny dla osób w każdym wieku oraz popularyzacja biegania jako formy rodzinnego spędzania wolnego czasu. Więcej o idei biegu …

Biegacze z całego kraju mogą już zdobyć numer startowy za pomocą formularza zgłoszeniowego i rozpocząć treningi do jednego z kilku biegów, wybierając odpowiednią trasę dla siebie. W każdej edycji będzie można pobiec trasą honorową, obligatoryjną dla wszystkich miast – 1963 m. Symboliczny dystans to rok śmierci ostatniego Niezłomnego, który poległ w walce czynnej – Józefa Franczaka ps. Lalek, Laluś.

Na uczestników biegu czeka wyjątkowy pakiet startowy, który zawiera między innymi unikatowe koszulki z Bohaterami VII edycji Biegu Tropem Wilczym. Zostali wybrani spośród tych Żołnierzy, którym udało się przeżyć represje i którzy w czasach pokoju i pokazali swoją niezłomność w życiu codziennym.

Zapisz się na bieg: www.tropemwilczym.pl 

BOHATEROWIE VII EDYCJI BIEGU

W 2019 roku Fundacja Wolność i Demokracja, główny organizator i pomysłodawca biegu, przybliży historię bohaterów: Barbary Otwinowskiej, Stanisławy Rachwał, Antoniego Hedy, Władysława Siły-Nowickiego, Pawła Jasienicy i Jerzego Stawskiego, ostatniego żyjącego żołnierza Warszyca.

Barbara Otwinowska (1924-2018) ps. Witek Błękitny, Baśka, starszy strzelec, sanitariuszka i łączniczka AK, uczestniczka powstania warszawskiego. Po jego upadku wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec. Aresztowana w 1947 roku w związku z procesem rtm. Witolda Pileckiego, skazana na 3 lata więzienia. Więziona m.in. w Fordonie. Zwolniona w 1950 roku kontynuowała studia na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w Instytucie Badań Literackich PAN. Uzyskała stopień doktora, w 1986 r otrzymała tytuł profesora. Zaangażowana w działalność środowisk kombatanckich. Oznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, dwukrotnie Medalem Wojska oraz Warszawskim Krzyżem Powstańczym. W 2005 otrzymała nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej.

Antoni Heda (1916-2008) ps. Szary, dowódca oddziałów partyzanckich ZWZ i AK, po wojnie żołnierz formacji niepodległościowych: Ruch Oporu Armii Krajowe, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, NIE. Dosłużył się stopnia gen. Bryg. Wojska Polskiego. Wsławił się odbiciem w 1945 roku z kieleckiego więzienia UB kilkuset więzionych akowców. Poszukiwany przez UB w 1948 roku aresztowany. Karę śmierci zamieniono mu na dożywocie. Siedział na Rakowieckiej, w Rawiczu i we Wronkach do 1956 roku. Przez wiele lat był doradcą kard. Stefana Wyszyńskiego, internowany jako działacz NSZZ „Solidarność”. Awansowany do stopnia pułkownika przez prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Kpt. Jerzy Stawski (ur. 1927) ps. Lubicz, Giewont, członek Szarych Szeregów, żołnierz AK i Konspiracyjnego Wojska Polskiego, uczestnik wielu akcji zbrojnych i sabotażowych. Do stycznia 1945 roku przebywał w lesie pod dowództwem por. Karola Kutnickiego „Kruka”. Po wojnie poszukiwany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa przerwał studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim i ukrywał się. Obecnie w stopniu kapitana, na emeryturze, mieszka w Łodzi.

Leon Lech Breynar (Paweł Jasienica) (1909-1970), oficer AK, w 1944 roku uczestnik walk o Wilno. W Brygadzie Wileńskiej AK adiutant Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Aresztowany przez UB w 1948 roku podczas akcji likwidacji grupy wileńskiej do końca życia inwigilowany. Pisarz, publicysta, autor książek historycznych. Z powodu poparcia dla protestów akademickich w latach 1968-1970 usunięto go ze Związku Literatów Polskich i zakazano publikacji.

Stanisława Rachwał (1906-1984) działaczka konspiracyjna od 1939 roku, nazywana „Pileckim w spódnicy”. Dwukrotnie więziona w aresztach w Krakowie oraz w obozach koncentracyjnych w Auschwitz, Ravensbruck i Neuestadt-Glewe. Po wojnie zaangażowała się w działalność WiN. Aresztowana w 1946 roku, została skazana na śmierć. Wyrok zamieniono jej na dożywocie. Na wolność wyszła w 1956 roku.

Władysław Siła-Nowicki (1913-1994) ps. Stefan, Bogdaniec, żołnierz AK, walczył w powstaniu warszawskim. Od 1945 roku w WiN. Aresztowany w 1947 podczas próby ucieczki na Zachód. Wyrok śmierci zamieniono na dożywocie. Z więzienia wyszedł w 1956 roku. W PRL działacz opozycji antykomunistycznej, współpracownik KOR. Obrońca w procesach rehabilitacyjnych żołnierzy AK i WiN oraz doradca prawny Episkopatu Polski i NSZZ „Solidarność”.

Cel charytatywny biegu!

Wzorem Żołnierzy Niezłomnych ten dzień będzie też pełen aktywnych działań mających na celu charytatywną i skuteczną pomoc najsłabszym. Będzie też można oddać krew, by nie tylko biegiem, ale też realnym czynem podążać śladem tych, dla których ojczyzna i drugi człowiek byli na pierwszym miejscu.

Wyklęci walczyli, ryzykując życie, my działamy, by ratować życie. Mówimy wiele o wartościach najwyższych.

  • zachęcamy do oddawania krwi, w Warszawie będzie możliwość oddania krwi w trakcie Biegu Tropem Wilczym,

  • wspieramy zbiórkę pieniężną dla Małgosi:
    https://www.siepomaga.pl/tropemwilczym
    Do pokonania choroba genetyczna Canavan, która zaatakowała malutką Małgosię. To musi być szybki bieg, żeby zdążyć zebrać pieniądze na kurację Małgosi w USA, do której się zakwalifikowała. Wiele dzieci nie zdążyło. Ale Małgosia może żyć!

    i dla Bartka: 98 1140 1010 0000 5060 3200 1046 – konto Fundacji Wolność i Demokracja z dopiskiem: dla Bartka.
    Bartek zbiera na protezę nóżki.

Pokażmy, że nosimy nie tylko koszulki z wizerunkami Niezłomnych, ale też ich niezłomne postawy staramy się nieść, bo my też możemy zachować się jak trzeba!