VIII KONKURS POLSKIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ „ŚPIEWAMY DLA NIEPODLEGŁEJ” ZA NAMI

16 listopada, w sobotę po odśpiewaniu hymnów na scenie Domu Kultury „Proswita” gości powitał prezes TKP w Kowlu Anatol Herka. Głos z życzeniami dla Polaków zabrali : Konsul Rzeczpospolitej Polskiej z Łucka p. Teresa Chruszcz, p. Emilia Chmielowa – prezes Federacji Organizacji Polskicjch na Ukrainie, p. Igor Prokopiv – zastępca mera miasta Kowla, goście z Polski: p. Ewelina Nowosad z Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia z Chełma, p. Tadeusz Miciuła reprezentujący Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policjantów z Lublina. Na uroczystości obecni byli  także ksiądz Kanonik Jan Buras z Centrum Integracji w Zamłyniu, ojciec franciszkanin Aleksander Lukaszczuk z kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Orkiestra kameralna „Kwinta” pod dyrekcją Tatiany Korniwej wykonała utwór „Ave Maria”, „Arię Jezusa” z opery „Jezus Chrystus Super Star i kompozycję jazzową „Boogie” kompozytora Masona. Uczniowie Szkoły Polskiej z Kowla recytowali wiersze patriotyczne. Na wiolonczeli grała Olga Stolarczuk, na pianinie Wiktoria Waszczuk, na bajanie Iwan Daneluk, Wiktoria Jots – Hołodko zagrała na fortepianie „Walc” Fr. Chopina.

Osobne krótkie warsztaty dla wykonawców poprowadziła Karolina Niepogodzińska – piosenkarka z Wrocławia. Zaśpiewała ona także w swoim krótkim koncercie piosenki polskie i angielskie w czasie, gdy Jury konkursu naradzało się nad przyznaniem miejsc i wyróżnień. Towarzyszyli jej na gitarze i okulele Olek Paszkowski i na fortepianie Oksana Finkewycz. Wśród nich była piosenka „Rebeka” z repertuaru Ewy Demarczyk – czarnej damy polskiej poezji śpiewanej.

W konkursie wzięli udział soliści z Beresteczka Lubomla, Równego, Łucka, Tarnopola i z Beresteczka. Licznie wzięli w nim udział gospodarze reprezentowani przez starszych i młodszych solistów. Z Beresteczka wystąpił także zespół „Wodohraj”.

Wykonali oni 28 piosenek. Jury zdecydowało się przyznać I nagrodę  Bogdanowi Makogonowi z Równego za piosenkę „Z dymem pożarów”, II miejsce także Bogdanowi za piosenkę ” „Mamo, ty czuwałaś”, III miejsce zdobyła Annie Rabczuk z Kowla za piosenkę „Czas nie będzie na nas czekał”. Wyróżnienia przyznano: zespołowi „Wodohraj” za piosenkę „Barka”, Anastazji Sacharuk z Lubomla za piosenkę „Co z nami będzie” i Oldze Rudyk z Kowla za piosenkę „Matko moja, ty wiesz”.

W Jury Konkursu zasiedli Piotr Kościński – przewodniczący, Elżbieta Ulewicz, Jan Chmura, Bogdan Korniluk i Stanisław Sawosz – nasi goście z Polski. Jury oceniło wysoko poziom wykonawców koncertu i konkursu oraz podziękowało wszystkim za wysiłek włożony w przygotowanie wszystkich piosenek konkursowych solistom i osobom grającym na instrumentach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Konsulat Rzeczpospolitej w Łucku oraz członków Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia z Chełma oraz członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji z Lublina. Szkoła Polska w Kowlu otrzymała w prezencie także książki  z literatury polskiej, podręczniki i inne pomoce naukowe od obydwu towarzystw. Każdemu uczestnikowi wręczono także dyplom.

Na zakończenie w restauracji wszyscy spotkali się w restauracji „Kowel”, aby posilić się i porozmawiać o zakończonym konkursie i posnuć plany na najbliższą przyszłość.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Dla Niepodległości” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

 Autor:  Anatolij Herka,  Prezes TKP w Kowlu