W nas jest Polska – Jubileusz 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech

Do Kolonii przybyło wielu dostojnych i znamienitych gości z Polski oraz z Niemiec, by w gronie uczniów, nauczycieli i działaczy zarządu PMSz wspólnie świętować ten godny jubileusz, m.in. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski, Jego Ekscelencja Ambasador RP, przedstawiciele obu izb polskiego Parlamentu – panie posłanki Małgorzata Wypych i Joanna Fabisiak oraz pan senator Maciej Łuczak, pani Iwona Kozłowska, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za  Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Sebastian Kęciek, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN, pani Karolina Orzechowska, wicedyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu RP, Konsul Generalny RP w Kolonii Jakub Wawrzyniak, Konsul Anita Mikołajczak  –  wicekonsul ds. ekonomicznych, dyplomacji publicznej i kulturalnej Konsulatu Generalnego RP w Kolonii oraz pan Adam Borkowski – Konsul Polonijny z Hamburga, pani dr Jolanta Tatara, prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, pani Lilia Luboniewicz, sekretarz Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja, pani Zenka Bańkowska, dyrektor zarządzająca ds. programowych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i pan Oskar Skiba, prezes w Zarządzie ORLEN Deutschland.

Ponadto w dużej liczbie reprezentowane były organizacje polonijne – Związek Polaków w Niemczech z prezesem Józefem Malinowskim, wiceprezes Anną Wawrzyszko i dr. Edwardem Kieyne, przewodniczącym Rady Naczelnej ZPwN, Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego e.V. z wiceprzewodniczącym, mecenasem Andrzejem Holmem, sekretarzem Zarządu panią Marią Lechowicz-Zimny oraz skarbnikiem Zarządu ks. prob. Damianem Lewińskim. W imieniu Kongresu Polonii Niemieckiej przybył dr med. Bogdan Miłek, a Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech  – przewodniczący Andrzej Kajzer. Polonię berlińską reprezentował pan Rafał Kwak – prezes klubu sportowego FC Polonia Berlin, a dr Irena Kubalok-Kieyne – Zarząd Polskiej Rady w Niemczech.

Część oficjalna rozpoczęta została wprowadzeniem Sztandaru przez poczet złożony z uczniów szkoły w Wuppertalu II oraz odśpiewaniem Hymnu Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech, autorstwa Krystyny Marii Barbary Leonowicz- Babiak i przywitaniem gości przez prezes Ewę Miżejewską.

Następnie głos oddawano kolejno zaproszonym gościom. W serdecznych słowach swoich wystąpień zwrócili się oni do uczestników uroczystości bądź odczytali treść oficjalnych listów gratulacyjnych – m.in. od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, przewodniczącej Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Lidii Burzyńskiej, przewodniczącego  Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha, Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza, Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, przewodniczącego Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. – ks. Adama Proroka oraz Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego.

Na ręce prezes Miżejewskiej oraz jako pakiety dla szkół przekazane zostały piękne prezenty ze strony przedstawicieli Sejmu RP, Senatu RP, MSZ, MEN oraz Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Wszystkie sprawiły wielką radość! Ze swej strony za te wyrazy sympatii i uznania – bardzo serdecznie dziękujemy!

Obchody jubileuszu były współfinansowane  w  ramach  sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.