W Szkole Polskiej w Kowlu uczczono XXIII Dzień Papieski

Coroczne uroczyste obchody Dnia Papieskiego ku czci nieodżałowanego Ojca Świętego Jana Pawła II są już długą tradycją Szkoły Polskiej w Kowlu, kultywowaną od 2015 roku. W tym roku hasło tego dnia brzmiało: „Jan Paweł II. Cywilizacja życia”.

W sali Szkoły Polskiej odbył się IX konkurs „Jan Paweł II. Życie Świętego i posługa kapłańska”. Przystąpiło do niego siedmioro uczniów.

Najpierw wysłuchali biografii przypomnianej przez Irenę Herkę. Następnie obejrzeli krótki film przedstawiający najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły, który w roku 1978 został papieżem. Wysłuchali jego najważniejszych słów wypowiedzianych w czasie różnych pielgrzymek, w tym słynnej wypowiedzi „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”, która padła z jego ust na pl. Piłsudskiego w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.

Następnie wszyscy uczestnicy odpowiadali na pytania o różnym stopniu trudności. Konkurs trwał godzinę i wyłonił trójkę najlepszych. I miejsce zajęła Anhelina Piweń, II miejsce – Sofia Nazaruk, III – Tatiana Wydnik. Dyplomy, upominki i słodycze wręczyli prezes Anatolij Herka i wiceprezes Serhiej Bilous. Całość przygotowały Irena Herka, Tatiana Dworska i Waleria Komarowa.

Z konkursu, oprócz informacji o życiu i posłudze kapłańskiej papieża, uczestnicy zapamiętają na pewno głęboką myśl Jana Pawła II mówiącą o tym, że życie jest wielką wartością. Z poszanowania wszelkiego życia płynie zaś miłość do jego przejawów wokół nas. Jan Paweł II wskazywał w swoich wypowiedziach, listach i w encyklice „Evangelium vitae” na trzy źródła miłości: nasze rodziny, nasze dzieci i młodych wstępujących w dorosłość.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania szkół społecznych na Ukrainie”, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Wiesław Pisarski, nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG