VII Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ”.

Zadanie realizowane jest w okresie 01.09.2022 r. – 30.08.2023 r.

Zadanie publiczne dotyczy organizacji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą. Olimpiada jest organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja i Polskie Towarzystwo Historyczne. Działania projektowe są skierowane do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Celem jest inicjowanie zainteresowania nauką języka polskiego i  historii Polski oraz wspieranie nauczycieli w nauczaniu o historii Polski.

Projekt zakłada kontynuację kolejnych etapów i edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą:

– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap I) VII edycja 2022/ 2023 (rekrutacja zamknięta)

18 listopada 2022 zakończyliśmy rekrutację uczestników do I etapu VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023. 

Do udziału w Olimpiadzie za pośrednictwem 32 szkolnych komisji egzaminacyjnych zakwalifikowało się 315 uczniów z 30 krajów: Belgii, Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Indii, Libii, Niemiec, Portugalii, Tajwanu, Turcji, Wielkiej Brytanii, USA, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny, Norwegii, Nowej Zelandii, Kanady, Holandii, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Austria, Węgier, Chiny, Irlandii, Szwecji, Szwajcarii i Włoch. W tym 205 – do Olimpiady i 110 – do Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.

– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap II) VII edycja 2022/2023 ( etap zakończony)

W dniu 28.02.2023 zakończył się termin nadsyłania prac pisemnych w ramach II etapu Olimpiady Historii Polski i Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą. Do II etapu VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granica przystąpiło łącznie 91 osób, w tym :

  • do Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą  59 osób  w kategorii wiekowej 14-18 lat z 19 krajów ( Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Nowa  Zelandia, Portugalia,  Szkocja,  Szwajcaria,  Ukraina, Węgry)
  • do finału Olimpiady w Warszawie zakwalifikowało się  23 osoby

 

  • do Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą 32 osoby  w kategorii wiekowej 10-13 lat z 12 krajów (Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry).
  • Egzamin pisemny odbędzie się 14 maja 2023 na platformie online.
  • 3 laureatów zapraszamy do Polski na finał Olimpiady głównej

Po zakończeniu eliminacji ustnych II etapu uczestnicy Konkursu dla Juniorów przystąpią do eliminacji pisemnych za pośrednictwem platformy olimpiadahistoriipolski.pl, gdyż II etap Konkursu jest  etapem centralnym. Uczestnicy Olimpiady natomiast  powalczą o tytuł laureata i finalisty w III etapie Olimpiady.

Poniżej umieszczamy informację odnośnie  przygotowania, przebiegu i  sposobu ocenia podczas eliminacji II etapu Olimpiady i Konkursu.

– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap III) VII edycja 2022/2023

Wielki Finał VII Olimpiady Historii Polski już za nami!
W dniach 1-3 lipca odbyły się eliminacje finałowe, w których rywalizację podjęło aż 22 utalentowanych olimpijczyków z 10 różnych krajów!
Kapituła Olimpiady wyróżniła aż 10 laureatów i 12 finalistów, którzy wykazali się niesamowitą wiedzą i pasją do historii Polski!
Po ogłoszeniu wyników, nasi utalentowani uczestnicy mieli wyjątkową okazję spotkać się z Pierwszą Damą w Pałacu Prezydenckim.
Po trudach egzaminów czekał wszystkich objazd historyczny do Kazimierza Dolnego, Puław, Sulejówka, który poszerzył horyzonty naszej młodzieży i przybliżył im postacie wybitnych Polaków.
Dziękujemy z całego serca wszystkim uczestnikom oraz niezwykle zaangażowanym nauczycielom, którzy włożyli mnóstwo wysiłku w kształtowanie świadomości o naszej bogatej historii narodowej. Wasza pasja i oddanie są niezastąpione!
więcej szczegółów: tutaj
“Podziwiam Was za to, że chcecie poza granicami Polski zgłębiać historię swojego kraju pochodzenia. To świadczy o Waszym bardzo dojrzałym podejściu do własnej edukacji, ponieważ tak świadome dążenie do poszerzania horyzontów nie jest często spotykane w młodym wieku” – te słowa pani Agaty Kornhauser-Dudy na pewno na długo zostaną z nami
Koniecznie zajrzyjcie do relacji z tego wydarzenia!

Wyniki III etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą

 

OLIMPIADA HISTORII POLSKI

Termin przesłania prac pisemnych II etapu Olimpiady  wydłużony do 28.02.2023.

Zakres materiału OHP 2022-2023    podane lektury są udostępnione w formacie pdf,

Poniżej umieszczamy linki do pobrania zalecanych lektur w formie PDF

Olimpiada Historii Polski lektury dwudziestolecie i PRL

Olimpiada Historii Polski lektury pozostałe

Jak przygotować się do II etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą

Uczestnik wybiera jedną z podanych epok, z jej  zakresu:
1)  przygotuje pracę pisemną (prezentację lub esej),
2) uczestnik wybiera dwie lektury z wybranej epoki z podanej listy lektur ( Zakres materiału OHP 2022-2023  ), z którymi należy dobrze się zapoznać, gdyż na egzaminie  będą pytania szczegółowe.
Punkty za odpowiedź na pytanie dotyczące lektury są jedną ze składowych oceny.

Przebieg egzaminów II etapu Olimpiady:

–  przedstawienie eseju/prezentacji ( 10 min);
–   odpowiedź na 3 pytania:
1.  ogólna historia Polski,
2.  wybrana epoka,
3. lektura (jedna z dwóch wybranych).

Kryteria oceny prac  i odpowiedzi ustnej znajdują się w Regulaminem  Olimpiady :  § 11

Regulamin VII Olimpiady Historii Polski_2022_2023

KONKURS HISTORII POLSKI DLA JUNIORÓW

Termin przesłania prac pisemnych II etapu Konkursu Historii Polski dla Juniorów  – wydłużony do 28.02.2023.

Jak przygotować się do II etapu Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za Granicą

Uczestnik wybiera jedno  z wybranych zagadnień i przygotowuje prezentację lub esej:

Zakres materiału Konkurs Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą 10-13 do II etapu

Przebieg egzaminów II etapu Konkursu (eliminacje centralne)

1) test pisemny  na platformie on-line  składający się ze zróżnicowanych zadań zamkniętych. Zadania testowe posiadają obudowę w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe,
ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.). Test trwa 60 minut. Wszyscy uczestnicy piszą w tym samym terminie. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu, system zamyka dostęp do pracy.
2) Odpowiedź ustna – polega na przedstawieniu przygotowanej pracy w postaci eseju lub prezentacji multimedialnej z wybranego przez siebie zagadnienia  ( 15 min.) oraz odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki
prezentowanej pracy.

Uwaga! Uczestnicy Konkursu Historii Polski dla Juniorów nie mają obowiązku przeczytania 2 lektur . Pytania ustne dotyczą tematyki prezentowanej pracy.

Kryteria oceny prac  i odpowiedzi ustnej znajdują się w Regulaminem  Konkursu  Historii Polski dla Juniorów :  § 10

Załącznik nr1 Regulamin KONKURSU Historii Polski dla Juniorów

 

– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap III) VII edycja 2022/2023

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja.

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.