Rezultaty projektu “Nie jesteś sam – program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie” 2020

Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu “Nie jesteś sam. Program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie” finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

  1. została poszerzona współpraca z 5 organizacjami polonijnymi na Ukrainie: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-frankiwsku, Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w Winnicy, Chrześcijańsko-Demokratycznym Związkiem Polaków Winnicy, Odeskim Oddziałem Związku Polaków na Ukrainie, Sojuszem Polsko-Ukraińskim im. Tomasza Padury w Równem (zawarte umowy o dofinansowanie z 5 organizacjami polonijnymi, stały kontakt przy realizacji projektu)
  2. została poszerzona współpraca z 5 liderkami / liderami polonijnymi na Ukrainie – prezeską Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-frankiwsku, prezeską Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w Winnicy, prezesem Chrześcijańsko-Demokratycznym Związkiem Polaków Winnicy,   prezeską odeskiego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie,  prezeską Sojuszu Polsko-Ukraińskiego im. Tomasza Padury w Równem
  3.  we współpracy z wolontariuszami zostały opracowane bazy danych seniorów i ich potrzeb (w oparciu o ankietę potrzeb) zawierające dane teleadresowe, wiek, potrzeby materialne i finansowe; opracowano 5 baz potrzeb obejmujących 517 osób (liczba utworzonych baz) (103 seniorów z obwodu odeskiego, 102 osób z obwodu iwano-frankiwskiego. 55 osób z obwodu rówieńskiego, 257 seniorów z obwodu winnickiego)
  4. podniesiono kompetencje społeczno-zawodowe 51 (20 w Winnicy, 10 w Odessie, 10 w Równem, 11 w Iwano-Frankiwsku) wolontariuszy poprzez udział w szkoleniach z zakresie wsparcia osób starszych oraz bezpośrednie działania skierowane na pomoc seniorom, wzmocnienia własnych kompetencji

Ponad 400 seniorów na Ukrainie pochodzenia polskiego mieszkających na Ukrainie zostało objętych wsparciem materialnym, finansowym, opiekuńczym, organizacyjnym i zdrowotnym

  1. zostało przygotowanych 254 indywidualnych paczek dla seniorów
  2. wypłacono 221 wypłat finansowych dla
  3. powstała sieć wolontariuszy w 5 ośrodkach polonijnych na Ukrainie (w Winnicy, w Równem, w Odessie, w Iwano-Frankiwsku)
  4. powstał plakat i ulotka informacyjna
  5.   w trakcie trwania projektu zostały umieszczone informacje na stronach internetowych lub na Fb 5 organizacji polonijnych