Warsztaty integracyjne na Wołyniu i Podolu

2509_winnica-7

O czym mogą rozmawiać dzieci, rodzice i nauczyciele? Czy mają szansę na porozumienie? Co jest dla nich priorytetem w procesie kształcenia? Jakie cechy charakteryzują każdą z tych grup? Wychodząc z założenia, że dobra komunikacja to podstawa sukcesu, w Winnicy, Żytomierzu i Chmielnickim zostały zorganizowane warsztaty integracyjne.

Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele pracowali razem w grupach, by później przedstawić wyniki swoich działań innym i wspólnie je omówić. Praca zespołowa została zorganizowana tak, by można było poznać opinie, potrzeby oraz wizje wszystkich trzech kategorii uczestników, a co najważniejsze – posłuchać nawzajem swoich wypowiedzi.
Na czym polega współpraca? Odpowiadając na to pytanie, uczestnicy dzielili się własnymi, często zaskakującymi skojarzeniami. Na przykład, że współpraca jest jak orkiestra: tylko wspólnie działając, można prawidłowo odtworzyć utwór muzyczny. Wystarczy, że ktoś wyda fałszywy dźwięk, natychmiast odbije się to na efekcie pracy całego zespołu. Innym modelem współpracy jest organizm ludzki: funkcjonuje idealnie jedynie wtedy, gdy wszystkie jego organy pracują właściwie.
Jednym z najprzyjemniejszych i najbardziej kreatywnych zadań okazało się rysowanie złotej rybki. Każda grupa miała jednocześnie zastanowić się nad życzeniami, które rybka ma spełnić. I tak dzieci życzyły rodzicom zdrowia, szczęścia i dobrobytu, nauczyciele dzieciom dobrej motywacji, prawdziwych i mądrych przyjaciół oraz szczęśliwego dzieciństwa, a rodzice dzieciom – dobra, rozwoju osobistego i sprawiedliwej zapłaty za pracę.
Co okazało się czynnikiem łączącym trzy grupy uczestników biorących udział w warsztatach, tj. dzieci, ich rodziców i nauczycieli? Przede wszystkim miłość do dzieci, do pracy, cierpliwość oraz kreatywność. Wymienione cechy w połączeniu z umiejętnością współpracy sprzyjają wzajemnemu porozumieniu. Czy właściwie współpracując, można za pomocą jednego palca podnieść człowieka ważącego na przykład 80 kilogramów? Dla zgranej grupy nie jest to trudne zadanie, bo gdy każdy jej członek włoży w jego wykonanie swoją cząstkę, wspólnie grupa osiągnie swój cel.
Podsumowując warsztaty, niektórzy rodzice zauważyli, że przy okazji zabawy, wykonywania twórczych zadań, w lekkiej i przyjemnej formie udało się omówić tak ważne tematy, jak: czym jest szkoła dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli, co ich łączy w podejściu do procesu uczenia się oraz jakie cele stawiają przed sobą.
Warsztaty integracyjne zostały zorganizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Biało-czerwone ABC” realizowanego ze środków Senatu RP.

Inna Sandiuk

2509_winnica-3 2509_winnica-4 2509_winnica-7 2509_winnica-15 2509_winnica-18 2509_winnica-23 2509_winnica-24 2509_winnica-22