Wielcy Polacy dla Polski i Świata – wystawa i gra ekonomiczna w Baranówce

W środę, 30 października 2019 r. w Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu “Świetlica Polska” w Baranówce odbyła się prezentacja wystawy “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacja Wolność i Demokracja “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Wystawie towarzyszyła gra ekonomiczna poświęcona przedsiębiorczym Polakom z XIX wieku.

Projekt ma na celu promocję Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się gospodarki na ziemiach polskich w XIX wieku, przedstawienie sylwetek wybitnych Polaków działaczy politycznych, społecznych, ekonomistów, przemysłowców i wynalazców i ich osiągnięć. Wśród zaprezentowanych postaci są Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Leon Sapieha, Jan Tadeusz Lubomirski, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik, Michał Elwiro Andriolli oraz Franciszek Stefczyk.