Szkolenia z oceniania kształtującego w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

W dniach 28-29 października praktycznie cała kadra pedagogiczna Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie odbyła szkolenia z zakresu techniki oraz strategii oceniania kształtującego (OK). Zajęcia prowadzili wspaniali trenerzy: Zofia Domaradzka-Grochowalska oraz Marcin Grochowalski, którzy przybliżyli nam rolę nauczyciela w mądrym wsparciu ucznia oraz możliwości wpływu na jego postawy i rozwój.

Szkolenie miało charakter treningu behawioralnego zorientowanego na kształtowanie konkretnych umiejętności i zachowań. Co ważne, w trakcie szkolenia nauczyciele pracowali głównie poprzez metody aktywne – odwołujące się do doświadczeń, wiedzy i potrzeb uczestników. Pozwoli to na bardziej świadome wykorzystanie zdobytej wiedzy na praktyce.

Szkolenia zostały sfinansowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szczególnie chcieli byśmy podziękować Pani Lilii Luboniewicz, Sekretarz Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja, bez której zaangażowania szkolenia by się nie odbyły.

Wiadomości Znad Wilii

Szkolenia dla rad pedagogicznych są realizowane w ramach projektu  „ABC nauczania języka polskiego.
Program szkoleniowy dla nauczycieli języka polskiego” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP