Spotkanie z wystawą i ekonomiczną grą o wielkich Polakach XIX wieku odbyło się w Podwołoczyskach.

Kolejne  spotkanie z Wystawą o Wielkich Polakach odbyło się w Podwołoczyskach . W siedzibie Sobotnio-niedzielnej  szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Ks. B. Mireckiego zebrały się dzieci i młodzież, żeby dowiedzieć się wiele ciekawych faktów o wydarzeniach na ziemiach polskich w XIX wieku. Po zapoznaniu się z wystawą wszyscy uczestniczyli w edukacyjnej grze ekonomicznej. Po losowaniu wyłoniono sześciu Założycieli Spółek, którzy przygotowywali się do rozpoczęcia sesji na giełdzie. Musieli przedstawić swój pomysł w taki sposób, żeby inwestorzy jak najszybciej kupili akcje lub członkostwo w kasie oszczędnościowo-kredytowej. Więc przed inwestorami w Podwołoczyskach występował Leon Sapieha, Michał Elwiro Andriolli, Jan Szczepanik,  Jan Tadeusz Lubomirski,  Ignacy Łukasiewicz i Franciszek Stefczyk.

Grę przeprowadziła trener Nela Szutiak

Projekt “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie”

jest realizowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.