Wielcy Polacy dla Polski i Świata – wystawa i gra ekonomiczna w Stryju

“Wielcy Polacy dla Polski i Świata”
Wystawa i gra ekonomiczna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie  w Stryju.

Fantastyczne spotkanie z historią i ekonomią uczniów i nauczycieli Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju: udział w grze ekonomicznej, odgrywanie ról…
Dziękujemy trenerce Pani Nelya Shutyak.

Dziękujemy Fundacja Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Autor: Lesia Buchera

Dyrektor Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju

 

Projekt ma na celu promocję Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się gospodarki na ziemiach polskich w XIX wieku, przedstawienie sylwetek wybitnych Polaków działaczy politycznych, społecznych, ekonomistów, przemysłowców i wynalazców i ich osiągnięć. Wśród zaprezentowanych postaci są Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Leon Sapieha, Jan Tadeusz Lubomirski, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik, Michał Elwiro Andriolli oraz Franciszek Stefczyk.