Wizyta studyjna dzieci i młodzieży ze szkół ukraińskich w Warszawie

W dniach 24-27 listopada br. z wizyta studyjną w Warszawie przebywała grupa dzieci i młodzieży ze szkół ukraińskich z Żytomierza, Winnicy, Kijowa, Irpinia oraz Nowogradu Wołyńskiego.

Uczestnicy wizyty są laureatami konkursu na aranżację klasy polonistycznej z szkole, który odbywał się w 20 placówkach oświatowych na Ukrainie w ramach realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja projektu „ABC klasy Polskiej. Program promocji języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Laureaci konkursu mieli możliwość uczestniczyć w lekcjach, nawiązać relacje z młodzieżą warszawskich szkół, a przede wszystkim – doskonalić znajomość języka polskiego. Lekcje historyczne w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego oraz w Zamku Królewskim z pewnością wzbogaciły wiedzę u dzieci i młodzieży ukraińskiej.  Program wizyty studyjnej przewidywał także wizytę w Centrum Nauki Kopernik oraz w warszawskim ZOO, oraz zwiedzanie zabytków i innych atrakcji miasta stołecznego. Z pewnością wizyta studyjna stanie się bodźcem do dalszego poznania języka polskiego, ale także Polski Współczesnej. Wizyta studyjna odbyła się w ramach realizacji projektu “ABC polskiej klasy”.


Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2017″, komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”