Nabór Wniosków na rok 2023

Fundacja Wolność i Demokracja serdecznie zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie działań organizacji działających na rzecz Polonii oraz Polaków za granicą w obszarach:

OŚWIATA – wsparcie bieżącej działalności szkół i punktów nauczania języka polskiego, wsparcie bieżącej działalności przedszkoli, katedr języka polskiego, kolonie i obozy o charakterze edukacyjnym, konkursy, olimpiady, dyktanda, warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Wnioski na lata 2023 i 2024.

Do pobrania:
Wniosek_Edukacja_świat_2023-2024
Wniosek_Oświata_Ukraina_2023-2024

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres mailowy: [email protected], w tytule wiadomości wpisując: Wniosek oświata 2023

KULTURA/ PROMOCJA POLSKI – imprezy kulturalne, imprezy cykliczne, koncerty, wystawy, publikacje kulturalne i historyczne, wydarzenia historyczne, wykłady, spotkania z historykami, utrzymanie domów polskich i biur organizacji polonijnych, utrzymanie klubów sportowych, zespołów, teatrów itd. Wnioski na rok 2023.

Do pobrania: Wniosek_kultura_promocja_2023

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres mailowy: [email protected], w tytule wiadomości wpisując: Wniosek kultura 2023

ROZWIJANIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH – utrzymanie domów polskich, biur organizacji polonijnych (czynsze, opłaty, wynagrodzenia dla pracowników),utrzymanie klubów sportowych (czynsze, opłaty, stroje i obuwie, drobny sprzęt sportowy, wynagrodzenia trenerów), utrzymanie zespołów folklorystycznych i chórów (czynsze, opłaty, stroje i obuwie, wynagrodzenia choreografów, nauczycieli śpiewu i innych nauczycieli lub trenerów), utrzymanie teatrów (czynsze, opłaty, stroje i obuwie), warsztaty dla wolontariuszy, szkolenia liderskie, wynagrodzenie trenerów, aktywizacja środowisk w kontekście budowania świadomości historycznej, wsparcie procesu repatriacji, aktywizacja zawodowa, poradnictwo prawne, doposażenie w meble, sprzęt komputerowy i biurowy, drobne remonty i modernizacje (do 50 tys. zł łącznie ze środków dotacji oraz wkładu własnego), opieka nad cywilnymi mogiłami/cmentarzami. Wnioski na rok 2023.

Do pobrania: Wniosek_rozwijanie struktur_2023

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres mailowy: [email protected], w tytule wiadomości wpisując: Wniosek struktury 2023

MEDIA – gazety, audycje radiowe i telewizyjne, portale i strony internetowe. Wnioski na rok 2023.

Do pobrania:
Wniosek_Media_2023
Wniosek_Media_KOSZTORYS_2023

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres mailowy: [email protected], w tytule wiadomości wpisując: Wniosek media 2023

WYDARZENIA POLONIJNE – koncerty, festiwale, uroczystości, spektakle teatralne, jubileusze organizacji polonijnych, obchody rocznicowe, imprezy sportowe, gry terenowe, wystawy, konferencje naukowe, zjazdy. Wnioski na rok 2023.

Do pobrania: Wniosek_wydarzenia polonijne_2023

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres mailowy: [email protected], w tytule wiadomości wpisując: Wniosek wydarzenia 2023

POMOC CHARYTATYWNA I SOCJALNA – finansowanie zakupu leków i sprzętu medycznego, pokrycia kosztów leczenia, pobytów leczniczych, artykułów pielęgnacyjnych i higienicznych oraz świadczeń pieniężnych. Wnioski na rok 2023.Regiony, do których może być skierowany projekt: Litwa, Białoruś, Ukraina, Łotwa, pozostałe kraje dawnego ZSRS oraz Syria

Uwaga! Zgodnie z regulaminem konkursu do wniosku należy dołączyć listy osób, którym  będzie udzielono wsparcia wraz z informacją o wysokości udzielonego wsparcia każdej z tych osób (plik excel “pomoc charytatywna i socjalna”)Instrukcja złożenia wniosku Pomoc charytatywna i socjalna 2023:

1. Wypełnienie i przesłanie wniosku w postaci ankiety (link)
2. Ściągnięcie pliku Excel (“pomoc charytatywna i socjalna”)
3. Wypełnienie pliku Excel
4. Przesłanie wypełnionego pliku Excel w wersji edytowalnej na adres mailowy: [email protected] (w temacie wiadomości proszę wpisać: Wniosek Pomoc charytatywna i socjalna 2023
5. W treści maila proszę wpisać nazwę organizacji składającej wniosek.

Do pobrania:
wniosek_lista osób_ Pomoc Rodakom 2023

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSnZ67jSpVtVaQ26KXR6yLERN5CAoPZ8VdPoxF2lm9DsyWyw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSnZ67jSpVtVaQ26KXR6yLERN5CAoPZ8VdPoxF2lm9DsyWyw/viewform

 

 

Termin składania wniosków upływa 20 października 2022 r.