Wymiana szkolna dzieci i młodzieży z Winnicy i Warszawy w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół”

W dniach 14-20 września 17 osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z Centrum Rozwoju  Partnerstwa „Polonia” (m. Winnica, Ukraina)  wraz z opiekunami przebywała w Warszawie w Szkole Podstawowej Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i uczestniczyła w projekcie „Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół – prowadzonego za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja   w ramach konkursu „RODZINA POLONIJNA” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkoła partnerska z Warszawy chętnie przyjęła naszą młodzież. Nasi uczniowie wraz z polskimi kolegami i koleżankami uczestniczyli w lekcjach szkolnych, zwiedzali muzea oraz miejsca związane z Historią Polski, wyjeżdżali poza miasto, zwiedzili twierdzę Modlin, pałac królewski w Wilanowie, twierdzę w Sandomierzu, muzeum romantyzmu w Opinogórze, spacerowali razem po świątecznej starówce, prowadzili własne badania w muzeum Kopernika. Projekt „ Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest dwuletni, obejmuje lata kalendarzowe 2019 i 2020. Ten wyjazd edukacyjny uczniów i nauczycieli do partnerskiej szkoły zrealizowany jest w celu wzmocnienia stałych partnerskich relacji pomiędzy gronem pedagogicznym, uczniami szkół funkcjonujących w systemie oświaty Ukrainy oraz szkół sobotnich funkcjonujących przy organizacjach polonijnych i szkoł w Polsce. Nasza współpraca trwa od roku 2017 roku, i to już trzecie integracyjne spotkanie dzieci i kadry pedagogicznej. Opiekunami 15-osobowej grupy z Winnicy był pan Aleksy Mazur oraz pani Ludmiła Repiej, natomiast młodzież polska była pod opieką pani Izabeli Rudny i pana Olega Lewińskiego.

Jest to bardzo ważne jak dla dzieci mieszkających w Polsce, tak i, a może przede wszystkim dla polskich dzieci mieszkających za granicami Polski, a mianowicie na Ukrainie. Wspólnie spędzony czas jest bardzo cenny, ponieważ oprócz pracy i zwiedzania miało miejsce wiele przyjacielskich rozmów, wymiany doświadczeń i zainteresowań. Mamy nadzieję, ze zawarte przyjaźnie przetrwają długi czas.

Zadaniem projektu jest wspieranie odrodzenia i budowania polskiej tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży. Szkoły partnerskie są zainteresowane realizacją projektu edukacyjnego „Opowiem Ci o Polsce”.

Projekt przewiduje wsparcie pary szkół partnerskich z Polski i Ukrainy w kierunku doskonalenia znajomości języka polskiego przez uczniów i nauczycieli szkół z Ukrainy, a drugiej zaś strony – poznanie przez uczniów szkół w Polsce polskiego dziedzictwa na Ukrainie.

 Uczestnikami z naszej strony są 15 uczniów i 2 nauczycieli. W tym pierwszym okresie pobytu młodzież odwiedziła obecne w miejscu działania szkoły obiekty związane z niepodległością i szerzej z polskim patriotyzmem. Młodzież polska wcieliła się w rolę przewodników oprowadzając swoich gości i opowiadając o obiektach (cmentarze, pomniki, tablice pamiątkowe).

Kontynuacją wymiany bezpośredniej będzie wymiana on-line, przy pomocy istniejących portali, stron internetowych i mediów społecznościowych, które umożliwiają współpracę pomiędzy szkołami, uczniami i nauczycielami. Współpraca śródroczna pomiędzy szkołami partnerskimi ma za zadanie promowanie tradycji i zwyczajów związanych z rokiem polskim, kulturą, tradycją, sztuką. W ciągu roku szkolnego współpraca będzie realizowana on-line za pomocą mediów społecznościowych oraz skype, wideo-konferencji. Dzieci i młodzież z naszej szkoły po wyjeździe z Warszawy nadal podtrzymują kontakty z dzićmi ze szkoły partnerskiej, rozmawiają przez wszystkie dostępne komunikatory i cieszą się z każdego spotkania licząc miesiące i tygodnie do przyjazdu polskiej grupy do Winnicy. Na razie młodzież wspólnie przygotowujwe prezentacje na temat obchodów świąt patriotycznych i religijnych w swoich domach, młodzi Polacy z Ukrainy lepiej poznają tradycje i kulturę ojczystą, a młodzież z Kraju pozna dziedzictwo polskie na Ukrainie.

Dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja za umożliwienie atrakcyjnego wyjazdu i spotkania jak dla uczniów z Ukrainy tak i dla polskich uczestników.

Program wymiany młodzieżowej jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

Więcej zdjęć można zobaczyć na naszej stronie w Fecebook – #CentumPolonia.

Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia”