IV edycja Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości”.  

Zapraszamy do udziału w IV edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości”.

Olimpiada Historii Polski to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą co najmniej indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Uczestnikami dwóch pierwszych edycji była młodzież mieszkająca na terenie Ukrainy, w trzeciej edycji dołączyła młodzież z Białorusi. Edycja 2019/2020 została zaplanowana z zasięgiem ma następujące kraje: Ukraina, Litwa, Łotwa, Niemcy, Wielka Brytania, Austria, Holandia, Belgia, Norwegia, Francja, Bułgaria, Grecja.

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja, która odpowiada za organizację Olimpiady. Partnerami Olimpiady są Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej.

Więcej o Olimpiadzie Historii Polski w AUDYCJI RADIOWEJ Centrum Kultury i Polskiej i Dialogu Europejskiego dostępnej na naszej stronie:

Podsumowanie III edycji Olimpiady Historii Polski 2018/2019

 

ZASADY ORGANIZACJI OLIMPIADY:

I etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania i polega na wypełnieniu przez młodzież egzaminu pisemnego w formie testu. Zgłoszenia przyjmują Komisje szkolne.

II etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania w zależności od potrzeb, w miejscowościach w których znajdują się konsulaty RP lub domy polskie. Eliminacje są  dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny, na miejscu lub on-line.

III etap Olimpiady – odbywa się na terenie Polski. Składa się z egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu ustnego przed komisją szczebla centralnego powołaną przez Komitet Główny Olimpiady. Na III etap zostają zaproszeni laureaci i finaliści II etapu zgodnie z Regulaminem Olimpiady, wraz z nauczycielami – opiekunami grupy.

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W OLIMPIADZIE

  1. Zgłoszenia dokonuje się do KOMISJI SZKOLNEJ I etapu Olimpiady Historii Polski IV edycja 2019/2020 – od dnia 10 października 2019 roku;
  2. Zgłoszenia dokonuje kierownik/nauczyciel placówki oświatowej przesyłając Zgłoszenie uczestników do I etapu Olimpiady Historii Polski IV edycja 2019/2020 do KOMISJI SZKOLNEJ I etapu Olimpiady Historii Polski IV edycja 2019/2020 w terminie do 31 października 2019 roku. 
  3. I etap Olimpiady Historii Polski IV edycja 2019/2020 odbędzie się w dniu 15 lub 16 listopada 2019 r. w wyznaczonych KOMISJACH SZKOLNYCH.

 

REGULAMIN OLIMPIADY HISTORII POLSKI IV EDYCJA 2019/2020   

Lista placówek – KOMISJI SZKOLNYCH I ETAPU OLIMPIADY HISTORII POLSKI IV EDYCJA 2019/2020 – dostępna od 10.X.2019 roku.

  • UKRAINA
  • EUROPA

HARMONOGRAM OLIMPIADY HISTORII POLSKI IV EDYCJA 2019/2020 

Formularz ZGŁOSZENIA uczestników do I etapu Olimpiady Historii Polski IV edycja 2019/2020

ORGANIZATORZY: 

      

 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada Historii Polski jest działaniem projektu „POLSKIE ECHA – wspieranie nauki historii Polski na świecie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.