Wyniki egzaminów II etapu V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do Niepodległości”

Wyniki egzaminów II etapu V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do Niepodległości”

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą przedstawiamy wyniki egzaminów II etapu V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą:

Lp. Imię i nazwisko uczestnika OHP Okręg Wynik II etapu
1. Igor Kowalczyk Belgia Bruksela 90
2. Zsófia Bedyńska Węgry Budapeszt 87
3. Jaryna Wasyłyk Ukraina  Iwano-Frankiwsk 85
4. Taisa Strużańska Ukraina  Iwano-Frankiwsk 84
5. Kamilia Pawłowa Litwa Wilno 81
6. Hubert van de Pavert Austria Wiedeń 81
7. Sergij Radko Ukraina  Winnica 80
8. Adam Joseph Francja  Lion 79
9. Michał Samson ORPEG Grecja 79
10. Marcjan Nitkiewicz Ukraina  Lwów 79
11. Olga Sergiienko Ukraina  Odessa 78
12. Yulia Kryżaniwska Ukraina  Iwano-Frankiwsk 78
13. Daniel Demczuk Kanada Toronto 76
14. Olia Luhovska Ukraina  Odessa 74
15. Jana Furyk Ukraina  Chmielnicki 73
16. Krystian Wiktor Lewicki Ukraina  Iwano-Frankiwsk 73
17. Elena Leonora Schretter Austria Wiedeń 72
18. Uczestnik 72
19. Jakub Bieś Hiszpania Madryt 71
20. Kacper Blicharz Austria Wiedeń 71
21. Uczestnik 71
22. Anastasiia Serdeha Ukraina  Chmielnicki 71
23. Elżbieta Tymofejewa Ukraina  Żytomierz 71
24. Zofia Dolińska Niemcy Berlin 70
25. Uczestnik 70
26. Wiktor Martín Walas Hiszpania Madryt 64
27. Władysław Stanowski Ukraina  Winnica 63
28. Oleksandr Zakrzhevskyi Ukraina  Kijów 62
29. Rayan Ahmed Azmy El Metwaly ORPEG_Egipt 61
30. Aleksander Parchomenko Litwa Wilno 60
31. Karolina Ziaber Holandia Haga 60
32. Uczestnik 60
33. Andreas Schmidt Belgia Bruksela 58
34. Uczestnik 58
35. Victor Stec Francja Paryż 57
36. Anna Stypka Austria Wiedeń 57
37. Uczestnik 57
38. Vladyslav Maksymov Ukraina  Odessa 57
39. Aleksander Moczulski Belgia Bruksela 56
40. Ostap Hnat Ukraina  Lwów 55
41. Andrzej Statkiewicz Ukraina  Chmielnicki 55
42. Mateusz Maśka Belgia Mons 52
43. Elżbieta Borżyjewska Ukraina  Lwów 52
44. Katarzyna Steca Ukraina  Lwów 52
45. Marina Święcicka Ukraina Chmielnicki 52
46. Piotr Jurgielewicz Niemcy Berlin 50
47. Anna Mahdiuk Ukraina  Chmielnicki 50
48. Popriichuk Anna Ukraina  Żytomierz 50
49. Uczestnik 49
50. Walenty Basiuk Ukraina  Kijów 48
51. Władysław Reformator Ukraina  Chmielnicki 48
52. Nathalia Kawarski Francja  Lion 47
53. Uczestnik 47
54. Wiktor Kordek Ukraina  Lwów 46
55. Małgorzata Maria Cytacka Litwa Wilno 45
56. Kristina Czerepańska Ukraina  Żytomierz 45
57. Svetlana Listova Rosja 43
58. Laura Gosturani Niemcy Berlin 43
59. Ivan Shpak Ukraina  Kijów 43
60. Anna Kapuścińska Ukraina  Lwów 42
61. Jana Kropelnicka Ukraina  Lwów 42
62. Cezar Hałowski Ukraina  Połonne 42
63. Uczestnik 41
64. Yurii Karnafel Ukraina  Równe 41
65. Oleksandra Szapowaluk Ukraina  Winnica 40
66. Ewa Jarova Ukraina  Winnica 39
67. Olivier Czarnocki Belgia Bruksela 38
68. Jarema Tatomyr Ukraina  Lwów 38
69. Anna Strzylak Austria Wiedeń 36
70. Oleksandr Pylypchuk Ukraina  Łuck 35
71. Andrzej Bileusz Ukraina  Żytomierz 35
72. Jakub Chromiński Holandia Haga 34
73. Kateryna Korpak Ukraina  Łuck 34
74. Paweł Derkacz Ukraina  Lwów 33
75. Jan Mukojed Ukraina  Chmielnicki 33
76. Jarosław Szekuła Ukraina  Równe 32
77. Wasyl Kamiński Ukraina  Iwano-Frankiwsk 31
78. Damian Hałań Austria Wiedeń 30
79. Lila Nakonechna Ukraina  Łuck 30
80. Waleria Dmytruk Ukraina  Żytomierz 30
81. Aleksy Poddubny Ukraina  Lwów 28
82. Anżelina Najda Ukraina  Lwów 28
83. Michał Żółkiewicz Ukraina  Lwów 28
84. Ruslan Panochko Ukraina  Lwów 28
85. Artem Hrytsak Ukraina  Równe 28
86. Anna Koza Ukraina  Chmielnicki 28
87. Pavlo Dunets Ukraina  Chmielnicki 27
88. Janina Hołodniak Ukraina  Lwów 26
89. Aleksander Makiwczuk Ukraina  Winnica 26
90. Katarzyna Ryżkowa Ukraina  Żytomierz 26
91. Lilia Lyahovich Ukraina  Łuck 22
92. Julia Wieliczko Ukraina  Lwów 14
93. Uczestnik 12

Dr hab. Andrzej Korytko
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady

Anna Śmigielska
Sekretarz Olimpiady

 

Członkowie komisji egzaminacyjnej:

dr hab. Piotr Bednarz, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Marek Białokur, Uniwersytet w Opolu

prof. dr  hab. Tomasz Ciesielski, Uniwersytet w Opolu

Robert Czyżewski, PTH, Instytut Polski w Kijowie

Maciej Dancewicz, Fundacja Wolność i Demokracja

prof. dr. hab. Jarosław Kłaczkow, Uniwersytet Mikołaja  Kopernika w Toruniu

dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr hab. Małgorzata Nossowska, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Mariusz Sawicki, Uniwersytet w Opolu

prof. dr hab. Marek Witold Sioma, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Henryk Stroiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Adam Wołoszyn, Uniwersytet w Opolu

Lista osób zakwalifikowanych do

III etapu V Olimpiady Historii Polski

dla Polonii i Polaków za granicą

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do  III etapu V Olimpiady Historii Polski  dla Polonii i Polaków za granicą

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą, przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do III etapu V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą:

 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika OHP Szkoła Imię i nazwisko nauczyciela Wynik II etapu
1. Igor Kowalczyk Szkoła Polska im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli, Agnieszka Bułkowska 90
2. Zsófia Bedyńska Szkoła Polska im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Beata Mondovics 87
3. Jaryna Wasyłyk Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Danuta Stefanko 85
4. Taisa Strużańska Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Danuta Stefanko 84
5. Kamilia Pawłowa Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie Maryna Taraszkiewicz 81
6. Hubert van de Pavert Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu Anna Kasperska 81
7. Sergij Radko Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Stowarzyszeniu “Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury” w Koziatyniu, Natalia Czaikovska, Bożena Dąbrowska 80
8. Adam Joseph APESP CSI Lion – 2 Stanislaw Jamroz 79
9. Michał Samson LO ORPEG Grecja Grzegorz Nowak 79
10. Marcjan Nitkiewicz Liceum nr. 10 im. Świętej Marii Magdaleny we Lwowie Aleksander Guły 79
11. Olga Sergiienko Związek Polaków na Ukrainie oddział im. Adama Mickiewicza  w Odessie. Streltsova Anastasiia 78
12. Yulia Kryżaniwska Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej Tetiana Biłyk 78
13. Daniel Demczuk Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym w Toronto Sylwia Krupa 76
14. Olia Luhovska Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie, Anastasiia Streltsova 74
15. Jana Furyk Polska Szkoła Sobotnia przy Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie Julia Sierkowa 73
16. Krystian Wiktor Lewicki brak brak 73
17. Elena Leonora Schretter Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU Anna Kasperska, Ilona Szliter-Wyzinska 72
18. Uczestnik   72
19. Jakub Bieś Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie Ernest Kowalczyk 71
20. Kacper Blicharz Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wiedniu im. Jana lll Sobieskiego, Anna Kasperska, Ilona Szliter-Wyzinska 71
21. Uczestnik   71
22. Anastasiia Serdeha Polska Szkoła Sobotnia przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich Julia Sierkowa 71
23. Elżbieta Tymofejewa Ośrodek Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu. Mariia Filisijenko 71
24. Zofia Dolińska Szkoła Polska im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie Izabella Elsner 70
25. Uczestnik 70
26. Oleksandr Zakrzhevskyi Polskie Kulturalno-Oświatowe stowarzyszenie “Rodzina” m. Browary. Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie “Dom Polski” w Kijowie Grażyna Wieligorska 62***

 

*** Oleksandr Zakrzhevskyi zajął I miejsce w okręgu 6 i zgodnie z paragrafem 11.9. Regulaminu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą w roku szkolnym 2020/2021 został „automatycznie zakwalifikowany do III etapu Olimpiady”.

Dr hab. Andrzej Korytko
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady

Anna Śmigielska
Sekretarz Olimpiady

 

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy Fundacji Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

V. Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021

„W drodze do Niepodległości”. 

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa 

Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań i umacnianie świadomości historycznej młodzieży oraz wspieranie polskiej tożsamości za granicą. 

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej. Projekt  finansowany  jest ze środków  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu  Polonia i Polacy za granicą 2021. Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą co najmniej indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

 

 


ZOBACZ  BIEŻĄCE INFORMACJE

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

ORGANIZATORZY: 

 

 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

 

 

PATRONAT: