Wyniki II etapu IV Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą

Zakończyły się egzaminy II etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą “W drodze do Niepodległości”. Do egzaminów przystąpili uczniowie z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Francji i Grecji. W komisjach egzaminacyjnych zasiedli profesorowie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna, Uniwersytetu Opolskiego oraz Prezes Fundacji Wolność i Demokracja.

Do II etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych 90 uczniów, ostatecznie do egzaminu przystąpiło 64. Stacjonarnie odbyły się egzaminy w Monachium dla uczniów z Niemiec i Austrii oraz w Wilnie dla uczestników z Litwy. Zgodnie z decyzją Komitetu Głównego Olimpiady, w związku z epidemią koronawirusa, egzaminy dla pozostałych uczestników odbyły się on-line.

Przed komisją egzaminacyjną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod przewodnictwem prof. dr hab. Marka Siomy, z udziałem prof. dr hab. Małgorzaty Nossowskiej i prof. dr hab. Piotra Bednarza, stanęli uczestnicy z komisji lwowskiej i chmielnickiej. Przed komisją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Korytko, z udziałem prof. dr. hab. Barbary Krysztopy-Czupryńskiej i prezesa Fundacji Wolność i Demokracja – Roberta Czyżewskiego, odpowiadali uczniowie z komisji monachijskiej, wileńskiej, ateńskiej, kijowskiej, żytomierskiej, winnickiej, białoruskiej oraz brukselskiej. Natomiast uczestnicy z komisji odeskiej byli egzaminowani przez komisję Uniwersytetu Opolskiego pod przewodnictwem prof. dr hab. Tomasza Ciesielskiego, z udziałem prof. dr. hab. Mariusza Sawickiego oraz prezesa Fundacji Wolność i Demokracja – Roberta Czyżewskiego.

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą  “W drodze do Niepodległości” pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Korytko do III etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych 30 osób, które otrzymały z egzaminów II etapu wynik co najmniej 68 punków.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady: 

Lp

Kraj Miasto Imię i Nazwisko (uczestnika) Ocena końcowa Dane placówki

Imię i nazwisko nauczyciela

1 Ukraina Chmielnicki Anastasiia Serdeha 90 Polska Szkoła Sobotnia przy ZNP Julia Sierkowa
2 Ukraina Chmielnicki Anna Gliwinska 88 Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej Połonne, obwód chmielnicki Tatiana Sosun
3 Ukraina Kijów Brajko Aleksandra 88 Dom Polski w Kijowie
4 Ukraina Lwów Danuta Grabowska 87 Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Danuta Stefanko
5 Grecja Ateny   Daniel Jankowski 86 Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach Edyta Karakotsoglou
6 Litwa Wilno Gabriela Wojniłło, IVB 86 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Wiktor Łozowski
7 Ukraina Winnica Sergij Radko 84 Stowarzyszenie “Centrum Kultury Polskiej im. T.Padury”, Koziatyn Natalia Czajkowska
8 Ukraina Kijów Paweł Ladońko 82 Polska Sobotnia Szkoła w Kijowie przy ZPU Swietłana Bułanowa
9 Ukraina Winnica Diana Marceniuk 80 Związek Polakow “Jedność” w Żmerynce Julia Kułyk
10 Ukraina Lwów Weronika Kamilia Sosnowska 76 Szkoła średnia nr 10 im.sw. Marii Magdaleny we Lwowie Ryszard Vincenc, Aleksander Guły
11 Ukraina Chmielnicki Wiktoria Basista 75 Polska Szkoła Sobotnia przy ZNP Julia Sierkowa
12 Białoruś Grodno Agnieszka Komincz 75 Nazwa i adres placówki: Polska Szkoła Społeczna im. Króla Stefana Batorego Przy ZPB w Grodnie Paweł Kasprzyk
13 Ukraina Lwów Marcin Szarybura 74 Szkoła średnia nr 10 im.sw. Marii Magdaleny we Lwowie Ryszard Vincenc, Aleksander Guły
14 Austria Wiedeń Patrycja Milo 74 Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu Ilona Szliter-Wyzińska
15 Ukraina Żytomierz Świętosław Żdaniuk 73 Ośrodek Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu Maryna Filisijenko
16 Ukraina Lwów Diana Wołos 72 Centrum Kulturalno- Oświatowe „Orzeł Biały” Dorota Łabędzka
17 Ukraina Łuck Yaroslav Andriichuk 72 SKP im. E. Felińskiej na Wołyniu Piotr Kowalik
18 Belgia Mons Miłosz Gregorczyk 72 Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Brukseli Beata Śpiewak
19 Austria Wiedeń Rafał Dąbek 72 Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu Ilona Szliter-Wyzińska
20 Ukraina Żytomierz Antoni Gonczaruk 72 Sobotnia Szkoła nauczania Języka Polskiego, Historii i Kultury w Berdyczowie Wiktor Koziński
21 Ukraina Chmielnicki Roman Zdybel 71 Polska Szkoła Sobotnia przy ZNP Julia Sierkowa
22 Ukraina Lwów Weronika Myśko 71 Centrum Kulturalno- Oświatowe „Orzeł Biały” Dorota Łabędzka
23 Niemcy Berlin Aleksander Szwarc 70 Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Izabella Elsner
24 Belgia Mons Kacper Popiołek 70 Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Brukseli Joanna Jurkiewicz
25 Litwa Wilno Anna Kamila Samakalowa 70 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Wiktor Łozowski
26 Ukraina Chmielnicki Elżbieta Fedorets 68 Polska Szkoła Sobotnia przy ZNP Anatol Sierkow
27 Ukraina Kijów Andrzej Basiuk 68 Dom Polski w Kijowie Helena Szymańska
28 Białoruś Mińsk Dziwejkus Nikita 68  Polska  Szkoła Społeczna przy ZPB w Mińsku
29 Ukraina Odessa Mariia Kutinowa 68 Szkoła sobotnio-niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie Anastasiia Streltsova
30 Francja Paryż Daniel Szczepański 68 Nazwa i adres placówki: Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu Ewa Quetant

Wyniki egzaminów II etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą – pełna lista.

Wszystkim uczestnikom, ich nauczycielom oraz szkołom i placówkom wspierającym ich naukę języka polskiego i historii, składamy serdeczne gratulacje!!!

Serdecznie dziękujemy również naszym partnerom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia, są nimi: Polskie Towarzystwo Historyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieUniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Opolskie, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w szczególności: Konsulat Generalny RP w Monachium, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Ambasada RP w Wilnie, Ambasada RP w Kijowie, Ambasada RP w Brukseli, Ambasada RP w Mińsku, Ambasada RP w Wiedniu, Konsulat Generalny RP w Winnicy, Konsulat Generalny RP w Odessie, Konsulat Generalny RP w Grodnie, Konsulat Generalny RP w Brześciu, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Instytut Pamięci Narodowej.

 

Egzaminy III etapu Olimpiady odbędą się również w trybie on-line. Natomiast w terminie późniejszym planowane jest uroczyste zakończenie Olimpiady oraz objazd historyczny po Polsce. O zasadach III etapu Olimpiady wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

I etap IV Olimpiady Historii Polski odbył się w 25 szkolnych komisjach egzaminacyjnych w 10 krajach. W dniach 15 i 16 listopada 2019 roku młodzież polskiego pochodzenia przystąpiła do egzaminu pisemnego Olimpiady Historii Polski na terenie: Ukrainy – w Chmielnickim, Kijowie, we Lwowie, w Łucku, Równem, Winnicy, Żytomierzu, Odessie, Kropywnyckim i Krzywym Rogu; Białorusi – w Grodnie, Mińsku, Berezie; Litwy – w Wilnie; Niemiec – w Berlinie, Monachium, Norymberdze, Remseck; Austrii – w Wiedniu; Holandii – w Hadze; Belgii – w Antwerpii i Mons; Norwegii – w Oslo; Francji – w Paryżu oraz Grecji – w Atenach. Ponad 300 osób zmierzyło się z pytaniami z zakresu historii Polski od Piastów do współczesności. Oficjalna inauguracja IV edycji Olimpiady odbyła się 16 listopada 2019 roku we Lwowie w Szkole Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce (i tego nadal się trzymamy).

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowaną przez Fundację Wolność i Demokracja. W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego, profesorowie reprezentujący poszczególne Uniwersytety oraz przedstawiciele Fundacji. Partnerami Olimpiady są Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej. Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Sekretarz Olimpiady Anna Śmigielska

 HARMONOGRAM OLIMPIADY HISTORII POLSKI IV EDYCJA 2019/2020 

 REGULAMIN OLIMPIADY HISTORII POLSKI IV EDYCJA 2019/2020 

 

kontakt: [email protected]

 

ORGANIZATORZY: 

 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.