Wystawa i ekonomiczna gra poświęcona Wielkim Polakom dotarła do Sławuty.

W sobotę, 20 października 2019.  w Polskiej Szkole Sobotniej przy oddziale ZPU w Sławucie  odbyła się prezentacja wystawy  “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki  i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”  w ramach projektu  Fundacji Wolność i Demokracja  “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą.   Wystawie towarzyszyła gra ekonomiczna poświęcona przedsiębiorczym Polakom  z XIX wieku .

Uczniowie, wcielając się w postacie sławnych polskich przedsiębiorców pochodzenia kresowego, takich jak Leon Sapieha, Franciszek Stefczyk czy Jan Szczepanik, mieli możliwość w atrakcyjny sposób przyswoić sobie wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii oraz gospodarki. Co więcej, zweryfikowali posiadane wiadomości na ten temat dzięki lekturze treści wystawy .