Wystawa poświęcona wybitnym Polakom XIX wieku w Chmielnickim

Uczniowie Sobotnio-Niedzielnej Szkoły przy Związku Polaków przy kościele  p.w. “Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata” w Chmielnickim  mieli okazje zapoznać się z wystawą propagującą wkład polskich działaczy pochodzenia kresowego w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych oraz postaw sprzyjających przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży. Zajęcie zostało przeprowadzone w szkole przy Związku Polaków przy kościele p.w. “Jezusa Chrystusa Króla – Wszechświata”  23 października 2019 r, w którym wzięło udział 20  uczniów z klas 8-9 .   Warsztaty odbyły się w ramach projektu “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

Sobotnio-Niedzielna Szkoła przy Związku Polaków przy kościele  p.w. “Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata” w Chmielnickim  jest zarejestrowana i funkcjonuje  od 2009 r. Co roku w zajęciach  języka polskiego oraz historii i kultury polskiej uczestniczy około 50-60 uczniów. To są dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat. Sala jest  wyremontowana, wyposażona w meble  i sprzęt zakupiony  dzięki projektom  Biało- czerwone ABC Fundacji Wolność  i Demokracja realizowanych przy wsparciu Senatu RP. W klasie jest symbolika polska i elementy kultury polskiej. Atmosfera ciepła, przyjazna. Uczniowie z chęcią uczestniczą w zajęciach. Oprócz zajęć z języka polskiego uczniowie naszej szkoły biorą udział w rożnych imprezach, które organizuje nasze Stowarzyszenie  do Dnia Niepodległości Polski, Konstytucji 3 Maja, do Dnia Polonii i Polaków za Granica, Bożenarodzeniowe występy, Andrzejki oraz Katarzynki. Działa przy Stowarzyszeniu Klub Europejski, w którym uczniowie poznają państwa UE i uczą się być europejczykami.

Dyrektor Sobotnio-Niedzielnej Szkoły

Ludmiła Kotyk