Wystawa poświęcona wybitnym Polakom na ulicach Kamieńca Podolskiego

Tym razem z wystawą i grą zawitaliśmy do Kamieńca Podolskiego.

Pogoda była sprzyjająca więc  wystawa “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” byłą eksponowana na zewnątrz,  pod otwartym niebem w samym sercu starego Kamieńca obok Katedry Łacińskiej, gdyż mieści się tam siedziba Polskiego Stowarzyszenia im. Józefa Rollego. Oprócz członków Stowarzyszenia do wystawy dołączali się grupy turystyczne, debatowali, dziwili się faktom, które stały odkryciem dla wielu osób. Niektóre osoby ze ogromnym zdziwieniem zaczytywali się w treściach wystawy zadając następujące pytania: „Naprawdę? To się działo na terenie Ukrainy? Słyszeliśmy tylko o wojnach i bitwach, ale zapominamy o tym, że w ten sam czas ktoś walczył na innym „polu” przegrywał i wygrywał, robił odkrycia, kształcił społeczeństwo…”

Gra była emocjonująca dzięki utalentowanym uczestnikom z Polskiego Stowarzyszenia im. Józefa Rollego. Ważne jest to, że dorośli z wielkim zadowoleniem też brali udział, nastawiali młodzież, konkurowali i razem z dziećmi przeżywali wszystkie etapy gry. Stowarzyszenie jak wielka rodzina! To było wzruszające!

Projekt “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie”

jest realizowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Autor: Nela Shutiyak