We Lwowie odbyła się gra ekonomiczna «WIELCY POLACY DLA POLSKI I ŚWIATA»

Spotkanie ze lwowską młodzieżą rozpoczęliśmy w czwartek 24 października w Szkole Średniej Nr 24 im. Marii Konopnickiej. Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem obejrzeli wystawę  “Wielcy Polacy dla Polski i Świata.” Było trochę pytań i było wiele nowego. Najbardziej kreatywnie został przedstawiony … no oczywiście –  Ignacy Łukasiewicz. Dlaczego? Ponieważ był on najbardziej związany ze Lwowem. Urodził się na Podkarpaciu. Wychowywał się w zubożałej rodzinie szlacheckiej i szybko musiał przerwać naukę i iść do pracy. Został  pomocnikiem aptekarza w wieku 14 lat. Młodzi ludzie bardzo się zdziwili, że będąc w ich wieku już zaczął pracować. Już jako osiemnastolatek znalazł się w kartotekach policji z powodu działalności niepodległościowej. Po kilku latach został aresztowany za przygotowywanie powstania. Po roku więzienia został zwolniony z obowiązkiem zamieszkania we Lwowie. Zatrudnił się w jednej z aptek lwowskich. Po usilnych staraniach otrzymał pozwolenie władz na podjecie studiów Krakowie i Wiedniu, a po kilku latach wrócił do Lwowa jako magister farmacji. Uczniowie byli bardzo chętni do współpracy i otwarci, więc bardzo szybko zmodelowali sytuację – co by robili, gdyby musieli pracować właśnie w jego wieku.  Podsumowując nasze spotkanie wspólnie doszliśmy do wniosku, że warto uczyć się, studiować, marzyć, dążyć do swojego celu i rozwijać się. Mając teraz ogromne możliwości młodzież może korzystać z różnych źródeł informacji w sposób nieograniczony, ale najważniejsze – to żywe zainteresowanie i chęć do nauki. I właśnie takie było nasze pierwsze spotkanie z młodzieżą we Lwowie – edukacyjno-ekonomiczne, a jednocześnie ciekawe i emocjonalne.

Projekt “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” jest realizowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Autor: Maria Kozyrska -Mazur

Zdjęcia:  Alex Mazur