Wystawa Poświęcona Wybitnym Polakom i gra edukacyjna w Siedzibie Fundacji “Dajmy Nadzieję” we Lwowie

 

Następne  bardzo miłe i oczekiwane spotkanie odbyło się w świetlicy Fundacji „Dajmy Nadzieję” na Starym Mieście we Lwowie. 24 października zaprezentowaliśmy wystawę najmłodszym uczestnikom, czyli dzieciom w wieku od lat 4. Jeszcze nie umieją one czytać ani po polsku, ani po ukraińsku, ale z ogromnym zainteresowaniem słuchają opowiadania o różnych wynalazkach, o lampie naftowej i kolejach żelaznych. Jak płonęły oczy dzieci i jaki zachwyt rysował się na ich twarzach, kiedy zobaczyły na zdjęciach z XIX wieku swój Lwów, dworzec, znajome budynki oraz ulicę, którą idą na zajęcia do świetlicy. Reakcje dzieci były bardzo żywe, z wielkim zainteresowaniem poznawały one biogramy wybitnych Polaków, którzy przyczynili się do rozwoju gospodarki i zmian społecznych na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku.

Projekt “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie”

jest realizowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.