Wystawa poświęcona wybitnym Polakom XIX wieku dotarła do Malina

Przed świętami Bożego Narodzenia wystawa „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” oraz towarzysząca jej gra ekonomiczna dotarły do członków Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Związek im. H. Sienkiewicza” w Malinie (obw. żytomierski).

W wydarzeniu wzięli udział członkowie Towarzystwa w różnym wieku. Na wstępie zapoznali się z dziejami sięgającymi XIX wieku. Wysłuchali informacji o tym, co działo się wówczas na świecie i w Polsce, poznali w skrócie losy Polski i Polaków po rozbiorach. Po zapoznaniu się z zasadami gry oraz podzieleniu się na role, uczestnicy zabrali się do roboty: jedni pracowali z biogramami wielkich Polaków, inni, tzw. inwestorzy, przyswajali wiedzę zawartą na planszach i zastanawiali się na swoimi inwestycjami. Po części zwanej giełdą wymieniali się informacjami na temat: w co inwestowali i w które przedsięwzięcia warto dziś lokować kapitał.

Udział Polaków z Kresów w projekcie pozwala nie tylko realizować cele edukacyjne, lecz także rozwijać w nich poczucie patriotyzmu, dumy z Polski i Polaków oraz kształtować świadomość narodową.

Wystawa i gra zostały zrealizowane w ramach projektu „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.