Wystawa Poświęcona wybitnym Polakom XIX wieku dotarła do Malina

 

Przed świętami Bożego Narodzenia wystawa Wkład Polski i Polaków w rozwój gospodarki i przemiany społeczne w wieku XIX  oraz towarzysząca jej gra ekonomiczna dotarły do członków Polskiego Kultralno-Oświatowego Towarzystwo „Związek im. H. Sienkiewicza” w Malinie (obw. żytomierski).

Na przedsięwzięcie zebrali się członkowie towarzystwa w różnym wieku. Na wstępie zebrani zapoznali się z dziejami sięgającymi XIX wieku. Wysłuchali obecni informacji o tym, co odbywało w świecie oraz w Polsce, poznali, w skrócie, losy Polski i Polaków po rozbiorach. Z kolei, po zapoznaniu się z zasadami gry oraz podzieleniu się na role, uczestnicy zabrali się do roboty – jedni pracować z biogramami wielkich Polaków, inni tzw. inwestorzy opanowywać informacje na planszach i zastanawiać się na swoimi inwestycjami. Po części zwanej giełdą, uczestnicy podzielili się informacją w co inwestowali i w jakie przedsięwzięcia, ich zdaniem, warto inwestować w dniu dzisiejszym.

Udział Polaków z Kresów w tym projekcie pozwala realizować nie tylko cele edukacyjne, lecz także wychowywać u członków organizacji poczucie patriotyzmu, dumy za losy Polski i Polaków, a także w ten sposób kształtować świadomość narodowa uczestników projektu.

Wystawa i gra zostały zrealizowane  w ramach projektu “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.