Zakończenie działania „Książka dla studenta” w roku 2019

 

Na zdjęciu ostatnie książki zakupione dziś, wkrótce pojadą do studentów na Ukrainie. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie w tym roku – miejmy nadzieję, że program będzie kontynuowany w roku przyszłym – pewnie trzeba będzie zwiększyć liczbę wysyłanych książek.

W tym roku zamówiono 108 podręczników, najwięcej zamówili studenci z Łucka (37), następnie ze Lwowa (25), Charkowa (Karazin) (13), Ostroga (9), Kamieńca Podolskiego (8), Drohobycza (4), Chmielnickiego (3), Winnicy, Kijowa (Szewczenko), Iwano-Frankiwska, Krzemieńca – po dwie, Odessy (1).  Proszę zatem nie przysyłać już zgłoszeń. Dla spóźnialskich dobra wiadomość: wiosna i kolejna edycja projektu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie” (miejmy nadzieję z działaniem „Książka dla studenta”) – już niedługo.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat RP za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Jerzy Kowalewski