Zlot turystyczny klubu “SOKÓŁ” w Grodnie

W ramach prowadzonego przez Fundację Wolność i Demokracja projektu „Kultywowanie przedwojennych tradycji Towarzystw Gimnastycznych Sokół przez Polski Klub Sportowy >Sokół< w Grodnie” odbył się Zlot Turystyczny. Klub „Sokół” zrzesza polską młodzież podejmując rolę wychowawczą w duchu rywalizacji sportowej i patriotyzmu, odwołując się do przedwojennych tradycji Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”.
Zlot Turystyczny odbył się w dniach 23.06 – 2.07.2014 r. w miejscowości Karewicze rejon Swisłocz i miał na celu umocnienie ducha polskości wśród młodzieży polskiej na Białorusi.

Uczestnicy Zlotu Turystycznego mieli zapewnione pełne wyżywienie oraz noclegi. Młodzież uczestnicząca w zlocie brała udział w zajęciach sportowych takich jak mecze piłki siatkowej, piłki nożnej, survival, sztafeta turystyczna, ringo, dart, i inne. Zorganizowano także konkurs piosenki polskiej, obozowisko w czasie którego odbyło się ognisko z elementami przekazu historycznego.

W nawiązaniu do sportowego ducha rywalizacji „Sokoła”, każda dyscyplina wyłaniała zwycięzcę. Drużyna, która wygrała najwięcej dyscyplin odpowiednio zajmowała pierwsze miejsca w ogólnej klasyfikacji. Zdrowa, sportowa rywalizacja jak za dawnych lat „Sokoła” przyczyniła się nie tylko do samodoskonalenia uczestników Zlotu, ale także do integracji całego środowiska.

logotypMSZ_

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

zlot_Sokol4

zlot_Sokol

zlot_Sokol1

zlot_Sokol3