Zlot turystyczny klubu “SOKÓŁ” w Grodnie

W ramach prowadzonego przez Fundację Wolność i Demokracja projektu „Kultywowanie przedwojennych tradycji Towarzystw Gimnastycznych Sokół przez Polski Klub Sportowy >Sokół< w Grodnie” odbył się Zlot Turystyczny. Klub „Sokół” zrzesza polską młodzież podejmując rolę wychowawczą w duchu rywalizacji sportowej i patriotyzmu, odwołując się do [...]
Czytaj więcej
Skip to content